Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 30.04.2019
Май 1-де 
10.00 шакта Арат шөлүнге ажылчын мергежилдерниң «Аныяк профессионалдар" делгелгези («Студент Арбат» мастер-класстар, делгелге-ярмаркалар) .  
10.00 шакта «Студент Арбат»: ажылчын мергежилдерниң шенелдези, «Профи-2019» профугланыышкын фестивалының ортумак профессионал өөредилге организацияларының мастер-класстары  Национал хөгжүм-шии театрының чадалар чанында шөлчүгежинге болур.
10.00 шакта Арат шөлүнге, Кызыл хоорайның төп кудумчуларынга тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-ярмарказы (үрезиннер болгаш өзүмнер садыглаашкыны).  
11.00 шакта Арат шөлүнге Частың болгаш күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан күш-ажылчы коллективтерниң байырлыг чыскаалы. Аныяктар флешмобу. 
13.00 шакта Арат шөлүнге «Тайбыңның, частың болгаш күш-ажылдың байырлалы!» байырлал концерди. 
14.00 шакта Арат шөлүнге Күш-ажылдың кижизиниң чылынга тураскааткан «Профи-2019» республика чергелиг профугланыышкынныг фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны.  
14.00 шакта Аныяктар сесерлиинге «Делегейге - тайбың!» аныяктарның чогаадыкчы каттыжыышкыннарының фестивалы.  
 15.00 шакта Аныяктар сесерлиинге «Драйв» экстремалдыг спорт хевирлериниң скейтбордистер, ВМХерлер, роллерлер аразынга фестивалы. 
 Май 1-2-де  
14.00 шактан эгелеп Национал паркка «Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы» деп оюн-тоглаалыг көргүзүглер. 
 Май 2-де 
13.00 шакта «Хүреш» стадионунга республиканың эң шыырак мөгелериниң аразынга национал хүреш маргылдаазы.  
15.00 шакта солагай талакы эриктиң дачаларының 1 дугаар доктаамынга «Тайбың болгаш күш-ажыл дээш!» деп бичии уругларга оюн-көргүзүглүг үнүүшкүннүг концерт программазы. 
 Май 2-ден 5-ке чедир 
Туризм төвүнге муниципалдыг тургузуглар черлери школачыларга Кызылдың төөгүлүг объектилеринче чаңгыс хүннүң экскурсиялары. 
 Май 3-те 
13.00 шакта ТР-ниң культура болгаш дыштанылганың национал парыгынга «Аныяк армейжи марш-бросок» шеригжи-спортчу оюн.  
14.00, 15.30 шактарда Вавилин ээтпээниң 13; 14 дугаар садчыларның коммерциядан дашкаар эштежилгелеринге «Кудумчуда май, бойдуска дыштаныыл!» деп үнүүшкүннүг профилактиктиг оюн-көргүзүглүг программа. 
 Май 3-тен 5-ке чедир 
10.00 шакта «Херел» спортзалынга ТР-ниң хостуг хүреш спортунуң 60 чыл оюнга тураскааткан «Азияның төвү» деп бүгү Россияның спортчу (хостуг) хүреш маргылдаалары. 
 Май 4-те 
10.00 шакта Аныяктар сесерлиинге хоорай чурттакчыларының аразынга ГТО нормаларын дужаары.
10.30 шакта чадаг-терге оруунга хоорай чурттакчыларының аразынга чадаг-терге маргылдаазы. 
  Май 5-те 
10.00 шакта «Спутник» микрорайонунга пауэрлифтинг талазы-биле ТР-ниң чемпионады.  
10.00 шакта № 16 лицейниң спорт залынга «Тываның Кубогу-2019» спортчу танцылар талазы-биле ТР-ниң бирги чер дээш мөөрей.  
13.00 шакта Спутник микрорайонга «Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле!» үнүүшкүннүг оюн-тоглаалыг программа база дискотека. Кызылдың мэриязы эрттирер.  
14.00 шакта Национал паркка «Шимчээшкин — чуртталга» деп арыг агаарга шимченгир оюннар .

Возврат к списку