Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төлептиг кызылчыларга күрүне шаңналдары

Төлептиг кызылчыларга күрүне шаңналдары 13.09.2013
Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол сөс алгаш, эрес-кежээ, кызымак, ак сеткилдиг ажылы-биле бедик күш-ажылчы чедиишкиннерни чедип алгаш, өскелерге үлегерин көргүзүп чоруур тергииннерниң тергииннеринге байыр чедиргеш, Кызыл хоорайның хөгжүлде-сайзыралынга, Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеттинип тургустунганының 100 чылын демдеглээр юбилейлерни төлептиг уткуур дээш бөгүн кылдынып турар ажылдарга, келир үеде сорулгаларга доктааган.

— Чылдың-на сентябрьның ийиги улуг-хүнүнде Кызыл хоорайның хүнүн байырлап демдеглээри чаңчыл апарган. Бөгүн кызылчыларның байырлалының бүдүүзүнде күш-ажылдың кижилерин, мурнакчыларны шаңнап-мактап турарывыс өөрүнчүг-дүр. Ынак хоорайывыс бодунуң 100 харлаар юбилейинче бүзүрелдиг базып орар. Кызыл сөөлгү чылдарда каракка көзүлдүр чаарттынып, янзы-бүрү айыраң, чараш чечектерлиг хоорай апарганын көрүп тур бис. Кызыл ам улуг тудуг шөлү болуп, ында хөй тудуглар, чуртталга бажыңнары туттунуп, оруктарын эде кылып, чаарттынып турар.

Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеттинип тургустунганының 100 чылын демдеглээр ийи дакпыр юбилейлерниң кол хемчеглери Кызылга эртер болганда найысылалда улуг хемчээлдиг тудуг, септелге, чаартылга ажылдары эгелей берген. Аалчыларның кичээнгейин чайгаар-ла бодунче хаара тудуп сорунзалай бээр Улуг-Хемниң эрик кыдыы, ында турар «Азияның төвү» тураскаал, Национал парк, Тываның Национал хөгжүм-шии театры, ооң чоок-кавы девискээри, Улусчу чогаадылга бажыңы дээш өске-даа төөгүлүг, тураскаалдыг черлеривис чаарттынар. Чаа тудуглар – Аныяктар Ордузу, Кадеттер корпузу, Каа-Хем суурга культура-спорт комплекизи туттунар. Чаартылгалар, ийи дакпыр улуг юбилейлерге белеткелдер үезинде, Кызылдың байырлалы – Хоорай хүнүнүң бүдүүзүнде, бедик шаңналдар ап турарыңар силерге уттундурбас болур ужурлуг – деп, Шолбан Валерьевич демдеглээш, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын аңгы-аңгы мергежилдиң мурнакчыларынга тывыскан.

«Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атка Тываның күрүне университединиң анатомия кафедразының профессору, биология эртемнериниң доктору Лариса Кара-Саловна Будук-оол төлептиг болган.

Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң экскурсия-өөредилге килдизиниң музей педагогу Лидия Каң-ооловна Базыр, Кызыл хоорайда «Модные люди» деп чечектер салонунда хуу сайгарлыкчы Елена Викторовна Варламова, «Кызылдың өөредилге-бүдүрүл- ге» КХН-ниң чиңгине директору Людмила Максимовна Джевало, ААН «Тыва хамааты төлевилел» төлевилел институдунуң кол архитектору Орлан Ойдуп-оолович Донгак, Кызылдың А. Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң башкызы Зоя Чимит-ооловна Идам-Сюрюн, күрүнениң «Тыва» теле-радио дамчыдылгазы компанияның радио дамчыдылгалар албанының инженери Галина Ивановна Кырова, Тываның күрүне университединиң алгебра болгаш геометрия кафедразының улуг башкызы Елена Валерьевна Крум, «Авария-септелге албаны» ААН-ниң 5-ки разрядтың слесарь-сантехниги Николай Мадар-оолович Монгуш, Тыва Республикада гигиена база эпидемиология төвүнүң микробиология лабораториязының эргелекчизи Татьяна Артис-ооловна Монгуш, Кызыл хоорайның муниципалдыг унитарлыг бүдүрүл- гезиниң ажылчыны Мария Хомушкуевна Хомушку, «Кызылдың автотранспорт бүдүрүлгези» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң чолаачызы Игорь Владимирович Шульгин олар шаңнатканнар. Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының өөрүп четтирген бижиктерин база тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол күрүнениң бедик шаңналдарын алганнарга аас-кежикти, кадыкшылды, чаа-чаа күш-ажылчы чедиишкиннерни күзээн.

Адыгжы Саая.
Чурукта: Кызыл хоорайның муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгезиниң ажылчыны Мария Хомушкуевна Хомушку Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан

Возврат к списку