Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Билиг” российжи ниитилелдиң удуртукчулары Тывада келген

“Билиг” российжи ниитилелдиң удуртукчулары Тывада келген 28.07.2022 “Угаанныг маршрут: ХХI чүс чылдың арга-мергежили” деп темалыг чырыдыышкын шуулганын эрттирери-биле “Билиг” российжи ниитилелдиң спикерлери Тывада чедип келген.

Лекторлар лигазының тиилекчилери, башкарыкчы эксперттер - “Билиг” российжи ниитилелдиң продюсери Дмитрий Павлов, немелде өөредилге адырында сайгарлыкчы, СБЕР-ниң “Деловая среда” АН-ның спикери Рустам Багизов; “Eduaid” аныяктарга социал өөредилге удуртукчузунуң бирээзи Денис Ларионов; И.М. Губкин аттыг Россияның күрүнениң нефть база газ университединиң делегей чергелиг бизнес школазының база РФ-тиң Чазааның чанында Саң-хөө университединиң бизнес школазының бизнес-тренери Артем Ступак; “Медиасфера” компаниялар бөлүүнүң ээзиниң бирээзи, Яндекстиң өөредилге талазы-биле эксперти, digital-маркетинг талазы-биле тренинглерниң автору болгаш башкызы, блогер Тимур Угулава боттарының билиг-мергежилдери-биле үлешкен. Амгы бо үеде, байдалды эндевейн дарый шиитпирни үндүрүп, команда-биле ажылдап билири тоң чугула деп чугаалаан. Бодун ташыштырарының кол дүрүмнерин, кандыг-даа байдалдарда кижилер мурнунга чугааланып билириниң эге билиглерин, тайм-менеджмен дугайында солун өөредилгени шуулганның киржикчилери алган. Дыңнакчылар оон аңгыда боттарының сонуургаары темаларын шилип ап, спикерлериниң ханы, ажыктыг өөредиглерин шиңгээдир аргалыг болган.

Тываның Чазааның бажыңынга регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг-биле ужуражылга үезинде, “Билиг” ниитилелиниң спикерлери республиканың аныяктары төрээн чериниң келир үези, сайзыралы дээш, чаа билиглерже онза сундулуун айтып, демдеглээннер. Шуулганның спикерлери – федералдыг деңнелдиг эксперттер амы-хууда өзүлде талазы-биле боттарының арга-дуржулгазын, билиг-мергежилин дамчыткан. Ол чүгле аныяктарга эвес, а өске-даа кижилерге ажыктыг билиглер дээрзин айыткан. Чижээ, күш-ажыл рыногунга бодун көргүзүп, чижилгени тудуптар дизе, чүгле мергежилин билири эвес, а амы-хууда билиглери, тайм-менеджменге арга-мергежил дээш, өске-даа шынарлар амгы үеде чугула херек дээрзин чугаалааннар.

“Билиг” ниитилелиниң спикерлери республиканың аныяк-өскениниң билиглерже улуг чүткүлүн демдеглеп, регионга чырыдыышкын төлевилелдерин моон-даа соңгаар эрттирерин дугурушкан. Бо чылдың төнчүзүнге чедир ам-даа үш төлевилел планнаттынган: “Билиглериң-биле үлеш” бүгү-российжи акция, “Бирги одуругда” акция база “Эртемден чугаалап тур” төлевилел.

Бо чылын “Угаанныг маршрут” федералдыг төлевилел Россияның 130 хоорайларынга эрттерин сагындыраал. Тыва Республика ооң картазында баштайгы точкаларның санында.Возврат к списку