Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Орук-транспорт яамызы муниципалдар аразында чаа автобус маршруттарын ажыткан

Тываның Орук-транспорт яамызы муниципалдар аразында чаа автобус маршруттарын ажыткан 14.01.2023

Тываның Орук-транспорт комплекизиниң яамызы чаа үнген чылда Кызыл чоогунче автобус рейстерин база Шагаан-Арыгга чедир муниципалдар аразының маршрудун немей ажыдарын планнаан. Регион Баштыңының 2022 чылда Айыткалында, республикада пассажирлер аргыжылгазының системазын эде чаартыр дээн инициативазын ведомство боттандырар дээш, чаа маршруттарны ажыдып турар.
Эрткен чайын Орук-транспорт яамызы даалганы күүседип, Ютонг (Yutong) марканың 18 чаа автобузун садып алган. Ынчап кээрге чаа автобустарны - 104 «Серебрянка – Студгородок», 105Т «Звездочка» уруглар сады – аэропорт общежитиези» база 106 «ТЭЦ – Звероферма» деп үш чаа шугумче үндүрген.
Ол ышкаш кожууннар аразының үш рейзи: «Кызыл – Ак-Довурак – Кызыл», «Кызыл – Хандагайты – Кызыл» и «Кызыл – Эрзин – Кызыл» халдып эгелээн.
Ведомство иштинде «Туваавтотранс» бүдүрүлге пассажирлер аргыжылгазын организастаары-биле чаа автобустарже арга-дуржулгалыг чолаачылар, механиктер база слесарьларны хаара туткан. Чолаачылар хүннүң-не эмчи шинчилгезин эртип турар. А механиктер база слесарьлар транспорт аймааның техниктиг байдалын хүннүң хандырып, планныг септелгени кылып турар.
Бүдүрүлге эрткен чылдың октябрьдан кожуунгар аразынга 4 муң ажыг пассажирлерни сөөртүп, хоорай чоогунуң маршурттарынга 200 муң хире кижини аргыштырып четтигипкенин, бүдүрүлгениң директору Айдың Кудерек дыңнаткан. Бүдүрүлге кыска үеде ажылдааш, клиентилерден эки үнеледерни алган.
«Пассажирлер бистиң автобустарывысты таарымчалыг болгаш айыыл чок дээш мактап турлар. Бистиң агаар-бойдузувуска дыка тааржырын үе көргүзүптү. Кыжын ишти база чылыг. Оон аңгыда. туда акша чокка санажып болур арганы киирдивис. Кежээ 19.00 шак соонда, хөй-ниити транспорту манап турбас, автобустар график езугаар чоруп турарындан, хоорайжылар амыраан» - деп, Кудерек чугаалаан.
Кожууннар аразында автобустарның катап халып эгелээни чонга дыка эптиг. Оон башка чорук машиналары азы таксилер чарладып алгаш, аңаа чоруур апаар. Ынча акшаны төлеп кааш, айыыл чок чедериңни, машиналарның чылыг-соогун билбес болур. Ыраккы суурларның чурттакчылары кожууннар аразында рейстерни катап ажылдатканындан, ам төнчү черинге таарымчалыг өртек-биле эки чедип алыр апарган.
Бүдүрүлге аргыжылга ачы-дузазының херектиин өөренип көргеш, Каа-Хем суурдан Кызылдың Бай-Хаакская кудумчузунда чаа консультация-диагностика төвүнге чедер хоорай чоогунуң маршрудун ажыдар деп турар. Улуг-Хем кожууннуң чурттакчыларының хөй санныг дилээ-биле, Кызыл биле Шагаан-Арыг аразынга чаа рейсти бо чоокку үеде ажыдар.
Найысылал чоогу биле республиканың кожууннар аразынга пассажирлер аргыжылгазының чедингирин хандырар күрүне чагыын күүседип турар тарнспорт бүдүрүлгезин республиканың эрге-чагыргазы деткип турар. Бүдүрүлгениң ажылдакчыларынга шалың төлевириниң база чаа автобустарны ажыглаарының чарыгдалдарынга республика бюджединден субсидияны берип турар. Хоорай чоогунуң үш маршрудунга база кожууннарже үш рейске пассажирлер аргыштырар автобустарның кывар-чаар чүүлдерин садарынга дээш, чарыгдалдарынче хүнде-ле 500 000 рубль үнер.
Бүдүрүлге боду хандыртынып турар апаар кылдыр чаа маршруттарга улуг идегелди салып, эптиг хемчеглер планын ажылдап кылып турар.


Возврат к списку