Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде өртке удур шалыпчы ай чоруп турар

Республика девискээринде өртке удур шалыпчы ай чоруп турар 11.05.2022 Республика Чазааның аппарат хуралы хүннүң кол айтырыы – өрт айыылынга удур чарлаттынган айның кайы хире чоруп турарын сайгарып чугаалашкан. Чурттуң дыка хөй регионнарда, ооң иштинде кожа-хелбээ Красноярск крайда болган өрт айыылы чурттакчы чонну кичээндирип, онза байдалдар албаннарын кезээде белен турарын чыгап келген.
Тыва Республиканың Чазааның 2022 чылдың март 29-та 151 дугаар доктаалы-биле, 2022 чылдың апрель 5-тен өрт айыылының айы тургустунган, а айның төнчүзүнде өртке удур онза чурумну республика девискээринде киирген.
Бо чылдың эгезинден республика девискээринге 131 өрт бүрүткеттинген. Бо хонуктарда чурттакчылыг черлер чоогунда хып турар өрттер чок.
Республиканың арга-арыг фондузунга бир өрт болган. Май 8-де, Шаңчыдан 18 км-де хыпкан 190 гада арга-арыгда өрттү өжүреринге 22 өртчү киришкен.
Ол ышкаш “Убса-Нур ыйгылаажы” күрүнениң бойдус заповеднигинге хамааржыр онза камгалалдыг арга-арыглыг девискээрге 1822 га ниити шөлдүг өрт хыпкан. Чедери берге тайга-даксыл черде хып турар өрттү өжүреринге федералдыг болгаш Тываның өртке удур авиа арга-арыг камгалалының өртке удур албанының шупту 69 дайынчыларын хаара туткан.
2022 чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден 1349 ниити шөлдүг 19 арга-арыг өрттери бүрүткеттинген. Ооң 1138,5 газы арга-арыгга өөскээн болза, 211 газы анаа девискээрлерге. Өртке алыскан шөлдерниң хемчээли 76,6 хуу, азы 1034 гага улгадып, ооң саны көвүдээни чурттакчы чоннуң дүвүрелин оттурар ужурлуг. Чүге дизе өрттерниң тыптып турар чылдагааны – кижилерниң буруузунда. Бо удаада болган 15-ке өртке база кижилер буруулуг.
Өрт айыылы эгелээнден 22 административтиг херекти оттуруп, 22,5 муң рубльга торгаалды онааган.
Кожуун чагыргалары чурттакчы чон ортузунга тайылбыр ажылын күштелдирип, өрт айыылынга удур онза ай чорупт айтырын база катап сагындырары артык эвес дээрзин аппарат хуралында чугаалашкан. Кургаг оът-сиген өрттедип, чедир өжүртүнмээн таакпы, сереңги октаарын болдурбас, арга-арыгже кевин-херекчок кирбес, өртке удур эң бөдүүн дүрүмнерни кижи бүрүзү сагыыр.

Возврат к списку