Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сураглыг ыраажы Валерия Тываның чурттакчыларын магадаан

Сураглыг ыраажы Валерия Тываның чурттакчыларын магадаан 02.10.2013
«Шупту бир дем-биле» деп чаагай сеткил марафонунга киришкен Тываның чурттакчыларының харам чогун ыраажы Валерия магадап көрген.Сентябрь 29-тан эгелеп бирги каналга Бүгү-россияның «Шупту бир дем-биле» деп чаагай сеткил марафону эгелээн. Чурттуң чону 4447 дугаарже СМС-тер чорудуп, Ыраккы Чөөн чүк регионунуң чурттакчыларын деткип турар-лар. Үер-чайык элээн каш муң кижиниң бажыңнарын үреп каапкан. Чыгдынган акша-хөреңги-биле төп телеканал когараан кижилерге дүрген туттунар бажыңнар тудуп бээр деп шиитпирлээн.
Бо акцияга тоомча чок арткан кижилер, Россияда, ооң иштинде Тыва Республикада, чок болган. «Новости» студиязында телефон төвүн тургускан — кинонуң болгаш телевиде-ниениң сылдыстары, ыраажылар болгаш хөгжүмчүлер бирги каналдың көрүкчүлери-биле өскелерниң аар-бергезин билип, деткимче хереглеттинип турар кижилерге бир дем-биле дузалажып турарлар-биле харылзашканнар. Ыраажы Валерия Тываның бир херээжен чурттакчызынга сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илереткен, ол бодунуң телефонунуң дугаарындан хөй санныг медээлерни, бодунда шиитпирлээр айтырыглар эвээш эвес-даа болза, чоруткан. Бистиң чаңгыс чер-чурттуувустуң ындыг харам эвес болгаш чаагай сеткилдиг чоруун ыраажы магадаан болгаш республикага аалдап чораан мен дээрзин дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бирги каналда «Шупту бир дем-биле» акцияга өг-бүлези-биле киржирин медеглээн. «Бирги каналды албан көөр, аңаа ыяап киржир бис — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. — Мээң чаңгыс чер-чурттугларым база аңаа киржир дээрзинге бүзүрээр мен, чүге дээрге Тываның чону чаагай сеткилдиг улус, өскелерниң берге байдалын билир. Российжилер дээрге бир өг-бүле-дир бис дээрзин бирги канал база катап сагындырар».

Айыыл-халап болганының баштайгы хонуктарында-ла Тыва Республика Амур облазынга дузалажып эгелээнин сагындыраал, олче ижер сугну гуманитарлыг дуза кылдыр чоруткан. Ооң соонда Тываның Чазааның ажылдакчылары боттарының бир айда шалыңын шилчиткеннер.

Возврат к списку