Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа Дус-Хөл хөлге база «Дүрген» заказнигинге барганы дээш төлевирни доктааткан

Тываның Чазаа Дус-Хөл хөлге база «Дүрген» заказнигинге барганы дээш төлевирни доктааткан 15.06.2022 Регионнуң Чазаа республика деңнелдиг онза хайгааралдыг бойдус девискээрлери – «Дус-Хөл хөл» бойдус тураскаалы биле «Дүрген» күрүнениң бойдус заказнигинге барганы дээш төлевир хемчээлин доктаадып, кирериниң дадывырын төлевес бөлүктерниң даңзызын тургускан.
Келген кижилерден чыгдынган акша-көпеекти бойдус объектилериниң девискээринде турисчи-рекреация инфраструктуразын тударынче, девискээрни ажаап-карактаарынче угландырар.

Тываның Баштыңы май эгезинде Дус-Хөл база Чагытай хөлдерже ажылчын сургакчылаашкын-биле чорааш, Дус-Хөл хөлдү долгандыр девискээрни чаагайжыдар база электрофикастаар ажылды эгелээр даалганы берген.
Владислав Ховалыг бодунуң шиитпириниң дугайында социал четкилерге мынчаар бижээн: «Кайгамчыктыг бо черлерни кандыг-даа организас чокка дыштанып келгеннер удавас чок кылып кааптар дээн мээң бодалымга дыка хөй кижилер каттыжар боор. Өлүг далай ышкаш шынарлыг, бистиң эртиневис - Дус-Хөл хөлдү база Чагытайның “алдын элезиннерлиг” участогун ынчалдыр камгалаарын шенеп көрээлиңер. Дыштанып келгеннерге таарымчалыг чүүлдерни, арыг-силигни хандырып, бок төгерин организастаар кылдыр сайгарлыкчыларга байдалдарны тургузаалыңар. Ооң-биле чергелештир хөлдерниң, ылаңгыя Дус-Хөлдүң экологиязын камгалаар бүгү негелделерни сагыыры чугула».

Эрткен неделяның төнчүзүнде Владислав Ховалыг ажылдар кайы хире чоруп турарын хынап четкен. Дус-Хөл хөлде автомобильдер тургузар черни тускайлаан, хөлдү дургаар кижи кылаштаар черни ыяш-биле чаткан, бок төгер бункерлерни тургускан болган. «Ажылдар ам-даа хөй-дүр. Чырыкты шөйүп, киирер, ижер, чунар арыг суг-биле хандырар, эштир черни чаагайжыдар ажылдарны доозар» - деп, регион баштыңы бижээн.

Планнаттынган хемчеглерже чарыгдалдар албан үнер. Дыштанып келгеннерниң киирген төлевири Дус-Хөлдүң девискээрин чаагайжыдар база электрофикастаар, ол ышкаш бойдус объектилериниң девискээрлерин ажаап-карактаарын организастаар чарыгдалдарны дуглаарынче үнер. Азы, дыштаныкчылардан чыгдынган акша-көпеекти оларга таарымчалыг байдалдарны тургузарынче угландырар.
ТР-ниң Чазааның 2022 чылдың июнь 9-та №364 доктаалы езугаар, Тыва Республиканың онза хайгааралдыг бойдус девискээрлериниң дирекциязының ажылдакчылары хөлдерже база Дүрген шуралгаанче барганының төлевирлерин чыыр.

Онза хайгааралдыг бойдус девискээрлер кызыгаарының чоогунда чурттакчылыг черлерниң чурттакчыларын дээш, чиигелделиг өске-даа хамаатыларны дадывыр төлевиринден хостаанын документиде айыткан.

Тываның Чазааның албан езузунуң сайтызындан азы эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет-порталындан доктаалдың сөзүглели-биле таныжып болур.

Возврат к списку