Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг ачы-дузаны Луганск Улус Республикаже чоруткан

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг ачы-дузаны Луганск Улус Республикаже чоруткан 02.05.2023

Тыва Республикада "Голевтиң даг-руда компаниязы" КХН-ниң "УАЗ Хантер"автомашиназын база 8 тонна гуманитарлыг ачы-дуза чүъгүн Свердловск районнуң чурттакчыларынга база администрациязынга дээш, бо хонуктарда Луганск Улус Республикаже чоруткан. Тускай шериг операциязының киржикчилеринге болгаш оларның өг-бүлелеринге деткимче көргүзер Тываның чаңгыс аай штавының баазазындан гуманитарлыг дузаламчыны чүдүрүп аъткарган.
ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазының кежигүнү Сергей Боровиковтуң бергени чүък автомашиназынга дузаламчы аъш-чемни чүдүрген.
#МыВместе регионалдыг клубтуң волонтерлары, Кызыл хоорайның ортумак өөредилге черлериниң студентилери, ФККА ТР-де эргелелиниң ажылдакчылары, К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказының, Кызыл хоорайда чонну ажылга хаара тудар төптүң, Республиканың уран чүүл школазының, Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театрының, "Кызыл хоорайның индустриалдыг парыгы" УБ КХН, "Субудей" ТР-ниң УСК, кадыкшылы кызыгаарлыг уругларның 10 дугаар школазының, Күрүне статистиказының федералдыг албанының Красноярск край, Хакас Республика база Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң (Красноярскстат), ХК база ОБ агентилелиниң, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының, ТР-ниң Өөредилге яамызының ажылдакчылары чүъктү чүдүржүрүнге дузалашкан.
«Россияның демир-оруктары» АН-ның «Автопоезд» база Улусчу фронтунуң акциязы-биле тускай шериг операциязының киржикчилериниң хереглелинге дээш Тываның чурттакчыларның чыып белеткээш чоруткан 40 автомобильдери Донецк Улус Республикаже орукта бар чыдар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның акцияга идепкейлиг киржир дээн кыйгырыын сайгарлыкчылар, бүдүрүлгелер, кожуун чагыргалары, республиканың чону калбаа-биле деткээн. Ооң түңнелинде, Тыва Республика Сибирь федералдыг округунуң суббъектилеринден эң хөй автотехниканы чыггаш, тускай шериг операция зоназынче дамчыткан.


Возврат к списку