Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

НТВ телеканалдың хөгжүмнүг төлевилелинге Тывадан “Одучу” бөлүү киржир

НТВ телеканалдың хөгжүмнүг төлевилелинге Тывадан “Одучу” бөлүү киржир 02.03.2023

НТВ телеканалдың Россияның чоннарының уран чүүлүн, культурлуг езу-чаңчылдарын база онзагайын нептередиринче угланган “Талантылар чурту” деп улуг шоузун тырттырарынга киржир кылдыр этно-хөгжүм күүседикчилериниң “Одучу” чогаадыкчы коллективин кастингиже чалаан. Телеканалдың чиңгине продюсери Тимур Вайнштейн ооң дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга чагаа-биле дыңнадып, хөгжүмчүлерниң орук-суурун организастаарынга деткимчени көргүзерин дилээн.
НТВ-ниң чиңгине директорунуң дилээнде, “Одучу” бөлүүнүң дугайында “Россияның болгаш Тыва Республиканың чоргааралы” деп үнелелди берген. “Бедик профессионал болгаш бир янзы” коллектив төлевилелге республиканы төлептиг төлээлеп, Тыва Республиканың культуразының үнелиг чүүлдеринче дыңнакчыларның кичээнгейин хаара тудуп, бүгү делегей масштавынга чоннуң чогаадылгазын нептередиринге деткимчени бээринге Вайнштейн бүзүрелин илереткен.
Шилилдеге киржир кылдыр бистиң хөгжүмчүлеривистиң оруун организастаарын Тываның Баштыңының даалгазы езугаар ооң оралакчызы Елена Хардикова харыылап, аргалар тыпты бээрге-ле, шиитпирлептерин дыңнаткан.
«Одучу» бөлүүнүң солизи Чингис Соржу НТВ телеканалдың “Талантылар чурту” төлевилелге киржиринге тайылбырны берген:
- НТВ каналдың удуртулгазы боттары бис-биле харылзааже үнүп кээрге, кайгап каан бис. Боттарының төлевилелинге бистиң этниктиг дириг хөгжүмүвүстү көөрү, оларга солун болурун дыңнаттылар. Элээн каш саазыннарга аттарны салыпкан бис, ам кастингиже кыйгыртырын манап тур бис.
НТВ телеканалдың 2022 чылда – Россияның чоннарының культурлуг өнчү чылында эгелээни “Талантылар чурту” деп төлевилели бо чылын ийиги сезонун эгелээр. Шоу ийи ай дургузунда прайм-тайм кылдыр дамчыдылгаже үнер. «Мосфильм» киноконцернниң баазазында төлевилелди тырттырып эгелээн. Эрткен чылын шилилде кастингиге бүгү чурттан 80 ажыг чогаадыкчы коллективтер болгаш күүседикчилер киришкен.


Возврат к списку