Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Тываның 200 аныяк чурттакчылары олимпийжи чемпионнарның дарганнаашкыны – ЦСКА-ның чалгынының адаанда хүлээп алдынган

Шолбан Кара-оол: Тываның 200 аныяк чурттакчылары олимпийжи чемпионнарның дарганнаашкыны – ЦСКА-ның чалгынының адаанда хүлээп алдынган 12.09.2015
 Тываның найысылалының төрүттүнген хүнүн «ЦСКА-Тыва» спорт школазының ажыдыышкыны-биле демдеглэээн Чүзүн-баазын өңнерлиг шарларлыг боттарының ылгавырлыг хевин азы демдээн туткан яамылар, ведомстволар, албан черлерниң ажылчын коллективтериниң, студентилер, сургуулдар, школачылар болгаш спортчу ниитилелдер киришкен «Төрүттүнген хүнүң-биле, Кызыл!» байырлыг чыскаал-биле хоорай хүнү эгелээн. Ленин кудумчузундан төп шөлге чедир кылаштаан байырлыг чыскаалды Тываның баштыңы Шолбан Кара-оол, Тываның Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа, Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг, Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, «Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчызы» хүндүлүг атка бо хүн төлептиг болган Чимит-Доржу Ондар, Россияның Камгалал яамызының Армияның Төп спортчу клувунуң начальниги, полковник Михаил Барышев болгаш олимпийжи спорттуң сылдыстары баштаан.
  Хөй санныг көрүкчүлерниң мурну-биле байырлал шинчи киир кеттинген аныяк спортчулар, спорттуң хоочуннары, школаларның башкылары, өөреникчилер, найысылалдың эр башкылары, ак халаттыг эмчилер, аныяк көрүкчүлер театры, Национал театрның, Тываның филормониязының артистери, дээди болгаш ортумак тускай өөредилге чергелериниң сургуулдары байырлап эрткен.
  Арат шөлүнде сценадан Тываның Баштыңы Хоорай хүнү-биле найысылалдың аалчыларынга болгаш чурттакчыларынга чүректиң ханызындан байырны чедирген: «Азияның төвүнде бистиң ынак хоорайывыс эрткен чылын бир чүс чылдың эргинин артаан! Бөгүн Тываның найысылалы бодунуң 101 чыл төрүттүнген хүнүн онзагай демдеглеп турар. Улуг-Хемниң эриин маны болгаш гранит-биле шыпкан. Кайгамчык чаражы, онзагайы болгаш сорунзалыы-биле тускайлаң чер - Азия төвү архитектурлуг-скульптура комплекизи Кызылдың чаа ылгавыр арны апарган. 
 Бөгүн Кызыл онза белекти ап турар – АТСК (ЦСКА) олимпийжи курлавырның комплекстиг тускайлаттынган элээди уруглар школазы ажыттынган! ССРЭ-ниң болгаш Россияның 453 олимпий чемпионнарын кижизиткен армейжи спорт школазы 200 аныяк кызылчыларны хүлээп, аңаа өөредир. 
 Сочиге кышкы олимпий оюннарынга ЦСКА-ның спортчулары 27 медальдарны чаалап алган. Ам ЦСКА-ның одуруунда кирген бистиң спортчуларывыс спорттуң бедик чедиишкиннеринге болгаш олимпийжи алдынга чедери чоок апарганынга чоргаарланып тур бис!».  ЦСКА-ның удуртукчузу Михаил Барышевтиң ачызында болгаш камгалал сайыды Сергей Шойгунуң деткимчези-биле элээди тыва спортчуларның күзели боттанган дээрзин Тываның Баштыңы демдеглээн: «114 спорт албан черлеринде аңгы-аңгы хар-назылыг 24 муң хоорайжылар белеткенип турар. Ол найысылалдың дөрт кезии-дир! Бистиң республиканың, найысылалдың спортчу инфраструктуразын экижидер дээш киирип турар күжүвүс болгаш акша салыышкыны оон каш катап хөй эгиттинеринге бүзүрээр мен! Беш чылдың дургузунда спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге Россияның чыынды командазынче кирген спортчуларның саны үш катап көвүдеп, 23 турганындан 62 кижи четкен. А «ЦСКА – Тыва» спорт школазын ажытканы - бистиң чуртувусту төлээлээр тыва спортчуларның санын оон-даа көвүдетсин!».  
 Тываның байырлалында келген Россияның спортчу элитазының төлээлерин: российжи билдингир биатлончу Светлана Ишмуратованы, бобслейге делегей сылдызы Александр Зубковту, гандбол спортунуң хоочуну Евгений Чернышевти, ча адарының чемпиону Альбина Логинованы, делегейде билдингир гимнаст Алия Мустафинаны, шорт-трекке алды дакпыр олимпий чемпиону Виктор Анны найысылалдың чурттакчылары изиг адыш часкаашкыны-биле уткааннар. Чурттуң спортунуң маадырлары аныяк спортчуларга ЦСКА-ның тугун дамчыдып, армейжилерниң байырлыг даңгыраан хүлээп алган. 
 Армейжи спорттуң алдарлыг езу-чаңчылдарын хүндүлеп, ону сагыырын, «маргылдааларда коргуш чок болгаш хайыра чок боорун», «улугларга, тренерлерге болгаш башкыларга биче сеткилдиг болгаш шынчы, хүндүлээчел болгаш хүндүткелдиг болурун» оолдар даңгыраглаан. ЦСКА-ның удуртулгазы, Россияның чемпионнары оларга байырны чедиргеш, спортчу клубтуң чараш атрибутиказын тывыскан.

Возврат к списку