Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада боттуң бүдүрүлге ажыл-чорудулга хевирлериниң даңзызын калбарткан

Тывада боттуң бүдүрүлге ажыл-чорудулга хевирлериниң даңзызын калбарткан 13.11.2023

Тываның Чазаа аграржыларның импортту солуурун хандырарынга херек экономиктиг ажыл-чорудулга хевирлериниң регионда даңзызын немээр дээн саналын деткээн. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ноябрь 9-та чогуур доктаалга атты салган.

Импорт солуур даңзыда бар 28 ажыл-чорудулгага немей 7 угланыышкын кирген. Олар шупту көдээ ажыл-агыйынга - эът болгаш эът аймаан, балыкты болбаазырадыры база консервалаары, үнүш үзүн болгаш мал чаан, сүт продукциязын, далганны, крупаларны, крахмалды, дириг амытаннар белен чемнерин, эзиртпес суксуннарны, минералдыг болгаш ижер суглар бүдүреринге хамааржыр.

Ажыл-чорудулганың ол хевирлеринче инвестицияны киирерин шиитпирлээн сайгарлыкчылар импорт солуур продукция бүдүрүкчүлеринге доктааткан чиигелделерни база деткимче хемчеглерин алыр. Чижээ, бодунуң бизнезинге дээш черни садыглажылга чокка база бирги чылында 1 рубль түңнүг чиигелделиг ставка-биле, а дараазында ийи чылда - кадастр өртээниң 0,3 хуузу-биле хөлезилеп ап болур.

Республикада көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар черлер чедишпес деп чүве чок. 2022 чылда чоруткан кадастр ажылдарының түңнелдеринден көөрге, Тываның 11 кожуунунда 125 муң га черни, ооң иштинде 100,1 муң га тараа шөлдерин, 16,8 муң га одарларны, 8,4 муң га сиген шөлдерин учетта алган.

Шимчевес өнчүнүң чаңгыс аай реестринде ол бүгүнү бөгүнде киирген болгаш, чер ажылдыгларга көдээ ажыл-агыйынга дээш 473 участокту берип болур.


Возврат к списку