Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның 500 ажыг чурттакчылары национал төлевилел боттанылгазы-биле чаа мергежилдерни халас шиңгээдир

Тываның 500 ажыг чурттакчылары национал төлевилел боттанылгазы-биле чаа мергежилдерни халас шиңгээдир 14.02.2023

2023 чылда «Демография» национал төлевилелдиң «Ажылче хаара тударынга деткимче» федералдыг программа-биле Тываның 500 ажыг ажыл чок хамаатылары чаа мергежилдерни шиңгээдип ап болурун, республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан. 

Төлевилел күүселдези-биле 500 ажыг өөредилге программазы поварден эгелээш электромонтёрларга чедир, каш янзы мергежилдерге өөредир. Үш федералдыг оператор - «Ворлдскиллс Россия» профессионал мергежил хөгжүлдезиниң агентилели, Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агый болгаш күрүне албанының академиязы (РАНХиГС) база Томскиниң күрүнениң национал шинчилел университеди өөредилгелерни эрттирер.

«Демография» нацтөлевилел-биле 2022 чылда Тывада 1058 кижи өөренген. Бизнес-планнаашкын өөредилгези эң-не нептереңгей угланыышкын болган: ол адырда 188 кижи билиглерин бедиткен. 60 кижи одакчының азы котельная машинизиниң билиглерин шиңгээткен болза, 50 кижи даараныкчы, 34 кижи – малга ветеринарлыг хайгаарал операторунга өөренген. Коммерциялыг организацияларга бухгалтер учедун 28 кижи шиңгээткен болза, 26 кижи аарыг кижилер ажаап-тежээр биче эмчи сестарлары, 23 кижи – туризм менеджерлери, 22 кижи – трактористер болган. Организациялар болгаш бүдүрүлгелерниң күш-ажыл камгалалының талазы-биле адырга мергежил чедип алыр күзелин 16 кижи илереткен, ол-ла хире кижи санитарканың шынзылгазын алган. 12 кижи кижизидикчи, ол-ла хире кижи – электромонтёрлар болгаш маркетплейстерге ажылдаар специалистер болган. Кадрлар удуртулгазы база херектер эмгелелинге алды, биче кижизидикчиге 5, өртке удур профилактика специализинге 9, чазанырынга 4 кижи өөренген.

Өөредилге курстарын эрткен 1058 кижиниң 860-ы ажылдарда чедиишкинниг тургустунган. «Демография» национал төлевилелдиң «Ажылче хаара тударынга деткимче» федералдыг программазы 2024 чылга чедир ажылдаар. «Россияда ажыл»/«Работа в России» портал таварыштыр өөрениринче билдириишкиннерни киирер. Өөредилге халас, ындыг болзажок, өөредилгези доосту бээрге, хамааты кижи ажылга тургустунар ийикпе, азы бодунуң ажыл-херээн ажыдып/ажыл-биле бот-хандыртылгазын белеткеп кылыры албан.

Возврат к списку