Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росаныяктар грант деткимчези-биле Тывага аныяк соңгукчулар академиязы ажылдаар

Росаныяктар грант деткимчези-биле Тывага аныяк соңгукчулар академиязы ажылдаар 28.04.2023

Тыва аныяктарның үш төлевилели дээди өөредилге черлериниң ортузунга "Росаныяктар. Грантылар" мөөрейге тиилээш, ниити 800 муң рубльдиң саң-хөө деткимчезин алган. Чурттуң 184 өөредилге черлеринден 687 студент инициативаларынга грантыларны хувааган.
ТывКУ-нуң ниити инженерлиг билиглер кафедразының башкызы, интеллектуалдыг өнчү болгаш трансферлиг технологиялар килдизиниң эргелекчизи Кара-кыс Кенденниң «Кызыл хоорайның аныяк соңгукчуларының академиязы» деп төлевилели тиилекчилер санынче кирген. Эртем ажылдарынга кызылчы аныяктарның трансформастыг инновация идеяларының программазын ажыглаары - төлевилелдиң үндезинин тургускан. Академияның ажылынче арга-дуржулгалыг эксперттерни хаара тутпушаан, Тываның күрүне университединиң база республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдарынга патент талазы-биле курстарны, "Кызыл хоорайның чогаадыкчы аныяктарының шылгараңгай командазы" конкурсту, республикада билдингир чогаадыкчы аныяктарның бирээзиниң дугайында видеосюжетти тырттырар.
Айтып-имнеп тургаш ойнаар “Театр шуптузунга” студент театрны тургузар эгелээшкинни идип үндүрген Кызылдың башкы педколледжиниң сургуулдары, "BlackSwon" танцы клувунуң киржикчилери база грантыны алган. Төлевилелдиң удуртукчузу – ийиги курстуң студентизи Буяна Манзырыкчы. Организаторлар чогаадыкчы ажылче республиканың дыңнавас уруглар тускай школа-интернадының өөреникчилерин хаара тудуп, оларның хостуг үезин ажыктыг болгаш солун кылыр организастап, оолдарның чогаадыкчы бодалдарын сайзырадып, социализастаарынче угландырар.
Тываның күрүне университединиң бойдус-география факультединиң студентизи Ачыты Сюрюноттуң «Шаптараазын чок аян-чорук» төлевилели – үшкү тиилекчи ол. "Идепкейжи туризм хевирлери-биле аян-чорукту дөзевилээриниң методиктиг эге билиглери" студент эртем бөлгүмүнүң ажылынга ол идепкейлиг киржип, Тываның күрүне университединиң кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 52 студентизинге кыска хуусаалыг кадыкшылга турларын организастаар.


Возврат к списку