Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан

Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң чагыгларын күүседир планны тургускан 01.06.2022 Тывада 2021 чылда республика чазааның ажылының түңнелдерин сайгарган ажык дыңнаашкыннар үезинде чоннуң киирген санал-оналдарын боттандырар хемчеглер даңзызын бадылаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Хемчеглер планында шупту 296 пункт бар. Ол дээрге бүдүн кожууннуң, суурнуң амыдыралынга хамааржыр шагдагы айтырыгларны шиитпирлээри-дир. Кожуун бүрүзүнде ындыг айтырыглар он-он.

Чижээ, республика даңзызында бай-тайгажылардан аңгы-аңгы адырларда – эмчи ажылдакчыларындан эгелээш муниципалдыг орукту септээринге чедир 17 дилег кирген. Оон аңгыда, араттарның ажылын шуудадырынга эң херек чер – ногаа болгаш тараа шаңын тударынга дузаны кадарын база дилээннер.

Кызыл-мажалыкчылар чурттакчы чонну база бюджет албан черлерин одаар чүүл-биле төпчүткен хандырылгазын организастаар кожууннуң хөмүр шыгжаар черин тудар планны идип үндүрген. Ооң баазазынга хөмүрнү аай-дедир сөөртүп, өртээн чиигедиринге идигни бээр бүдүрүлге ажыдар планныг.

Кожууннарның чагыгларындан алгаш көөрге, оруктарны, чырык хандырылгазының объектилерин, көвүрүглерни септээри, школаларны дерип четчелээри база ФАП-тарны специалистер-биле хандырары шуптузунга херек бооп турар.
Регионнуң Чазаа тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады чагыглар даңзызында кирген пунктуларның күүселдезин чедип алырын республика баштыңы чугаалаан.

Возврат к списку