Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кудуктар ээн кагдынган

Кудуктар ээн кагдынган 22.01.2015

Экии, эргим, хүндүлүг «Шын» солуннуң редакциязы!

Хандагайты суурга чонну ижер суг-биле хандырар дээш, коммунизм үезинде он алды кудуктарны  ажыг­лалга киирген турган. Ол кудуктар 2010-2011 чылдарга чедир үзүк-соксаал чокка ажылдап келгеннер. Ол дээр­ге кудуктарны хүлээнип алган ажылдакчыларның ак сеткилдиг болгаш кызымаккай чоруу-биле шыдажып келгени бо. Кожууннуң удуртукчу даргалары солушкан соонда, кудуктарга ажылдап турган кижилерниң ажылдап алган акша-шалыңын тө­левестеп, оларга кандыг-даа дуза катпайн барганда, кудуктар ала-чайгаар-ла ээн кагдынып эгелээн. Шак мындыг хамаарылганың уржуундан бо хүннерде суурда он алды кудуктарның чүгле алдызы ажылдап турар. Кыш кээрге-ле, чон ижер суг айтырыынга бергедеп, кожуун, чагырга даргаларынга айтырыг тургузарга, олар «хаа­йынга-даа какпас» ол биске хамаарышпас айтырыг-дыр дээнзиг, тоовастар-дыр. 2013 чылдың чазынында ол айтырыгны чон негеп, прокуратураже киирер деп баар­га, күрүнеден 200 муң рубль акшаны суурнуң кудуктарын септээри-биле үндүрген деп хуралга дың­наткан. Чайны өттүр кайы-даа кудук сеп­теттинмээн. Кожуун­нуң удуртукчу даргалары шуптузу бажыңнарында кудуктарлыг болгаш, чоннуң мындыг берге байдалда турарын билбези дыка-ла чованчыг-дыр. Дыштаныр  хүннерде суур иштинде бидон сөөрткен улуг-бичии чонну көөрге, дыка-ла кээргенчиг-дир. Кожууннуң даргалары оларны көрбес, чүге дээрге олар кудумчуже суг узуп үнмейн турар.

Николай Монгуш,

Хандагайты суурнуң   хүндүлүг чурттакчызы.

"Шын" солун


Возврат к списку