Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Москвага РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Хлопонин-биле Тываның Баштыңы ужурашкан

Москвага РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Хлопонин-биле Тываның Баштыңы ужурашкан 28.09.2015
 Москвага регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол ооң мурнунда кожа-хелбээ Красноярск крайның губернатору, Тывага чаңгыс эвес удаа келген болгаш ооң онзагайы-биле эки таныш, РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Хлопонин-биле ужурашкан. 
 Чылыг хүлээп алыышкынга эрткен ужуражылга үезинде Тываның Баштыңы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң, күрүне деткимчези херек бүдүрүлге ажыл-агыйларының ажыл-чорудулгазының дугайында чугаалаан. Шолбан Кара-оол регион бюджединиң орулгалыг кезээн көвүдедири-биле болбаазырадылга үлетпүрүн хөгжүдеринге, чурттакчы чонну ажылга хаара тударының деңнелин деткииринге таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш деткимчени көргүзерин дилээн. 
 Регионнуң удуртукчузу тус черниң кайгамчыктыг бойдузунуң хайыразын болбаазырадыр база сыын мыйызындан эм шынарлыг продукцияны үндүрүп, чаңчылчаан медицинага ажыглаар баазаны тургузарынче онза кичээнгейни угландырганын чугаалаан.
  "Чагытай" хөй угланыышкынныг бүдүрүлгени хөгжүдер программаны чугааладым. Бойдус хайыразын, ногааларны болбаазырадып, хейлиг сугну бистен өске кым бүдүрерил, ынчангаш тускай чөпшээрелди алыр апаар. Ынчангаш улуг сүмелекчимге, эжимге деткимче дээш өөрүп четтирдим, ону силерге, сибирьжилерге сеткил ханыышкын-биле дамчыттым!» - деп, Вконтакте арынында республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол бижээн.

Возврат к списку