Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Соңгукчу-биле харылзааның изиг шугум» телефону ажылдап эгелээн

Тывада «Соңгукчу-биле харылзааның изиг шугум» телефону ажылдап эгелээн 08.12.2023

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Федерациязы Чөвүлели 2024 чылдың март 17-де Россия Федерациязының президентизинге соңгулда хүнү болуп эртерин доктааткан.

Декабрь 7-де парламентиниң үстүкү палатазы ол айтырыг талазы-биле бадылаашкынны чоруткаш, чогуур доктаалды хүлээп алган. Палатаның спикери Валентина Матвиенко соңгулдаларның эртер хүнүн дыңнатпышаан, соңгулда кампаниязы эгелээнин чарлаан.

РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязы Президент соңгулдаларынга киржир кандидаттарны идип үндүрериниң дүрүмнерин тодараткан. Кандидаттарның, партияларның база оларның бүрүн эргелиг төлээлериниң соңгулда комиссияларынче дужаар документилериниң даңзызын ноябрьда хүлээп алган.

РФ-тиң Үндезин Хоойлузу азы Конституциязында Россияның хамаатылары соңгуур эргезин ажыглап, чажыт бадылаашкын-биле РФ-тиң Президентизин алды чылга соңгуурун айыткан.

Тывада республиканың Соңгулда комиссиязы Россияның Президентизинче соңгулда кампаниязының онзагай чүүлдериниң дугайында соңгукчуларның айтырыгларга харыылар бээр «Соңгукчу-биле харылзааның изиг шугум» телефон пунктузун декабрьның 8-тен эгелеп ажылдаткан.

«Изиг шугумнуң» 8 (394-22)2-10-09 дугаарлыг телефону понедельниктен пятницага чедир 9:00 шактан 18:00, а дыштаныр хүннерде – 10:00 -18:00 шактарда ажылдаар.


Возврат к списку