Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ус-тывынгыр шеверлериниң “Ус-Куш” деп I республика делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

Тываның ус-тывынгыр шеверлериниң “Ус-Куш” деп I республика делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 28.07.2022 Агуст 14-те, “Азия төвү” скульптура комплекизинге, Тываның ус-тывынгыр шеверлериниң “Ус-Куш” деп республика чергелиг делгелге-садыглаашкыны болуп эртер. Тываның улусчу ужур-чаңчылдарын база культуразын кадагалап, хөгжүдүп база нептередири-биле салгалдарже ону дамчыдарын чедип алыры-биле "Ус-Куш" бирги делгелге-садыглаашкынны эрттирер.
Тыва Республикада улусчу ус-шеверлел база ус-дарганнаашкын уран чүүлүнүң мастерлерин чыгган бо улуг хемчегни чыл санында эрттирип турары планнаттынган.
Тыва Республикада база Россияның өске-даа регионнарында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилери, профессионал орулгазынга тускай үндүрүг чурумун сагып, ажыл-биле бот-хандыртынган хамаатылар, ус-шеверлел база дарганнаашкын адырында ажылдап турарлар, бодунуң ажыл-херээн ажыдып алырынга сонуургалдыг 18 хардан өрү назылыг кижилер делгелгеге киржир.
«Ус-Куш» республиканың делгелге-садыглаашкынын Россияда чоннарның культурлуг өнчү салгалының чылынга, малчыннарның “Наадым-2022” байырлалынга база Тыва Республика хүнүнге тураскаадып эрттирер.
Делгелге дараазында сорулгаларлыг:
• Тываның улусчу ужур-чаңчылдарын база культуразын салгалдан салгалдарже кадагалап, хөгжүдүп база нептередирин чедип алыры;
• улусчу ус-шеверлел база дарганнаашкын адырында культурлуг чедиишкиннерни көргүзери;
• мастерлериниң болгаш ус-дарганнарның ажылын чонга билдингир болдурары;
• суй-белек продукциязының рыногун хөгжүдеринге кады ажылдаар байдалдарны өөренип көөрү, чижилгелиг продукцияны илередип, нептередип база садары;
• аңгы-аңгы материалдардан уран-ажылдар кылырының улусчу технологияларын катап диргизип, ону камгалап арттырары;
• улусчу уран шеверлел уран чүүлүн хөгжүдер угланыышкыннарны дилеп тывары;
• иштики болгаш болуушкуннуг туризмни хөгжүдери;
• өнчүден хамаарылга чокка организацияларның болгаш ус-шеверлер база дарганның регионда ус шеверлел база дарганнааш ажылын сайзырадырының дугайында арга-дуржулга солчулгазы, информация чыыры болгаш бээри.

Конкурс дараазында угланыышкыннарга болуп эртер:
1. Кидистен кылыглар;
2. Национал ойнаар-кыс;
3. Ыяштан сиилбээн ажылдар;
4. Демир-дестен кылыглар;
5. Чонар-даш, кара-даштан ажылдар;
6. Тываның этнографтыг суй-белээ;
7. «Наадым-2022» байырлалынга суй-белек;
8. Дойдан кылыглар;
9. Хөм болгаш кештен кылыглар;
10. «Эң-не эки чонак» деп кылыг.

Делгелгеге киржир чагыгны Сайгарлыкчы чорук деткиир фондунуң https://vk.com/away.php?to=http://fpptuva.ru сайтызынга 2022 чылдың август 05-ке киирер.

Делгелгеге хамааржыр айтырыглары бо телефон таварыштыр айтырар:
+7(394-22) 3-62-02, +7 (394-22) 2-10-14

Делгелге-садыглаашкынның тургузукчулары - Тыва Республиканың Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы база Тыва Республиканың Культура болгаш туризм яамызы.
Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорук деткиир фондузу биле Республиканың Улусчу чогаадылга төвү төлевилелди боттандырып турар.

Возврат к списку