Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелгениң 79 чылы-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелгениң 79 чылы-биле байыр чедириишкини 09.05.2024

Эргим чаңгыс чер чурттугларым!
Улуг Тиилелгениң хүнү-биле силерге сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен!

Бо хүн бистиң чуртувустуң төөгүзүнде онзагай хүн. Ол чоннуң маадырлыг чоруунуң, Төрээн чурт камгалакчыларының сыныш чок тура-соруунуң болгаш эрес-дидиминиң көскү бадыткалының хүнү.

Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде хоочуннарның, фронтучуларның болгаш тылдың ажылдакчыларының өлүм чок маадырлыг чоруу дээш оларга хүндүткеливисти сеткиливис ханызындан илередип чоруур бис. Төрээн чуртунга оларның ынакшылы, маадырлыг ажыл-херектери шупту салгалдарга үлегер-чижек болур. Боттарының да­йынчы, күш-ажылчы, ха­мааты маадырлыг чоруктары-биле олар Тиилелгени бүгү делегейниң төөгүзүнче киир би­жээн! Оларга черге чедир мөгейдивис!
Бистиң хөй национал чоннарывыстың эп-найыралының быжыы, российжи шериг албанныг­ларның эрес-маадырлыы, дайынчы сүзүү удурланыкчы чурттарның кызагдаашкыннарынга удур туруп, бистиң чуртувустуң эрге-ажыктарын камгалап алыр арганы бээр.

Кадыкшылды, чоок кижилериңерниң чылыг хамаарылгазын болгаш деткимчезин, тайбыңны болгаш амыр-чаагай чорукту күзедим!
Тиилелгениң байырлалы-биле!


Возврат к списку