Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн 21.09.2017
 Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги чартыында эвээжээнин демдеглээн. 
Ону албан езузунуң статистика медээлери бадыткаан. «Красноярскстат» медээзи-биле алырга, 2017 чылдың бирги чартыында амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге 3,7 хуу (азы 10,5 муң кижи) эвээжээн.  
 «Чаагай чорукче базымнар» мурнады боттандырар төлевилелдиң хемчеглер чорудуу-биле ол көргүзүгнү экижиткен. Чартык чыл дургузунда ажыл чок 7300 кижини ажылче хаара туткан. Сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы деткиири-биле 34 хамаатыга саң-хөө дузазын көргүскен, 400 ажыг кижи профессионал өөредилге болгаш эде белеткел курстарын эрткен. Албан езузу-биле ажылга тургустунмаан 2348 кижи-биле ажыл берикчизиниң аразында күш-ажыл керээлерин чардырган. 
 Төлевилел бөлүү 2017 чылдың төнчүзүнге чедир ажыл чок 3 муң ажыг кижини ажылга тургузуп, 1,5 муң ажылчын олутту чажыт байдалдан уштур планныг.

Возврат к списку