Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көскү күрүне ажылдакчызы Иван Максимович Сувандии чок болган

Тываның көскү күрүне ажылдакчызы Иван Максимович Сувандии чок болган 13.05.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери күрүне ажылдакчызы, республикага каайлы албанын тургузушкан ооң хоочуну Иван Максимович Сувандииниң мөчээни-биле чоок кижилеринге болгаш төрээннеринге ханы кажыыдалын илередип тур. 

Иван Максимович Сувандии 1938 чылдың январь 1-де Тыва Арат Республиканың Тес-Хем кожуунунуң Ийи-Дыт деп черге  ядыы араттарның өг-бүлезиниң 14 ажы-төлүнүң дун оглу бооп төрүттүнген. Күш-ажылчы базымын 60 чылдарда эгелээн. Москваның К.И.Скрябин аттыг кѳдээ ажыл-агый академиязынга зоотехник мергежилди чедип алгаш,  Өвүр кожуунга кол зоотехник кылдыр күш-ажылын эгелээн. Өвүр кожуунда көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги, Тываның көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы база бирги оралакчызынга ажылдаан.

Партия райкомунуң бюро шиитпири-биле күш-ажылынга шынчы ажылдакчыны Москваның Дээди партия школазынче өөредип чоруткан.

1980 чылда Чөөн-Хемчик райкүүскомунуң даргазынга, 1982 чылда СЭКП Чөөн-Хемчик райкомунуң 1-ги секретарынга ажылдаан. 80 чылдарның төнчүзүнде Тыва АССР-ниң Күрүнениң агроүлетпүр комитедин даргалаан. Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң депутады чораан.

1990 чылда Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Тыва Республиканың Доктаамал Төлээ черин тургузушкан. Ол чылдарда субъектилерде даштыкы садыглаашкынның күрүне монополиязын дүжүргени-биле каайлы органнары тургустунуп эгелээн. Ынчан Тываның Каайлы чериниң бирги начальнигинге И.М. Сувандиини томуйлаан.

Кыска хуусаа иштинде хууда составты чыып, шупту саң-хөө-ажыл-агый айтырыгларын шиитпирлеп, таможняның ажылын долузу-биле хандырар даалганы ооң мурнунга салган. Кадрлар составын боду шилип, корум-чурум камгалаар органнардан ажылдакчыларны чалаан. Чаа ажылды эгелээн ажылдакчылар чүгле бодунуң эвес, а бүгү республикага каайлы ажыл-агыйын шиңгээткен.

Иван Максимович Сувандии - "XX чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери" деп номда ады кирген  шылгараңгай кижилерниң бирээзи.

"В.И. Ленинниң төрүттүнген хүнүнден бээр 100 чылынга алдар кылдыр. Шылгараңгай күш-ажыл дээш" деп медаль, Буян-Бадыргының орденниң III чадазы, Федералдыг каайлы албанының хүндүлүг ажылдакчы медаль-биле шаңнаткан. Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы хүндүлүг аттың эдилекчизи,

Байырлажылганың хамааты езулалы 2024 чылдың май 14-те Улусчу чогаадылга бажыңынга 14.30 — 15-30 шакта болур. Байырлажыр адрези: Кечил-оол 3, кв. 12.


Возврат к списку