Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Энергетиктер «Кызыл» подстанциязын чаа дериг-херексел-биле быжыглаар

Энергетиктер «Кызыл» подстанциязын чаа дериг-херексел-биле быжыглаар 28.01.2016
 Федералдыг четки компаниязы «Кызыл» 220 кВ подстанциязының бодунуң хереглелин хандырарынга чаа дериг-херексел-биле быжыглаар. Бир эвес ону тургузуптар болза, чырык объектизиниң ажылында техниктиг үрелиишкиннер чайлаттынар болгаш, Тыва Республиканың төвү - Кызыл хоорайның хереглекчилеринге чырык хандырылгазының шынары экижиир. 
  ЧЭЧ ФЧК-ның специалистери реле камгалалының база аварияга удур автоматика, телемеханика системазынга, ырактан башкарар аппаратура болгаш өске-даа приборларның ажылынга чырык хандырылгазын өжүрүптерге, чырыкты бээр аккумулятор батареязы биле дорт октаг дериг-херекселдерин тургузар. Чаа дериг-херексел таарымчалыг, экологтуг айыыл чок болгаш хандырылгага чарыгдалдарны эвээжедир. 
 142 МВА күчүлүг «Кызыл» 220 кВ подстанциязын 1986 чылда ажыглалга киирген. Ол Кызыл хоорай биле Каа-Хем хөмүр-даш уургайын чырык-биле хандырып турар. «Шушенская-кол – Ергаки – Туран – Кызыл» 220 кВ чырык дамчыдылгазы ол подстанцияны дамчыштыр чоруп турар.

Возврат к списку