Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур

Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур 20.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткен. 
Иван Чучев, Тываның Дээди Хуралының депутады:
 - Тываның Чазааның отчеду эки-дир. Шолбан Валерьевич кылдынган ажылдар дугайында илеткеди. Ийе, шупту чүве өйүнде деп чугаалап болбас. Бүгү назынымда суурга чурттап келген кижи болгаш, көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур. Бир эвес суурже сагыш салбас болзувусса, хоорайга ажыл чоктар оон-даа көвүдээр. 21 чыл совхоз директорлап ажылдааным Балгазын суур-дур. Ынчан эмнелге-даа, милиция-даа турган. Кижилер дыка хөй мал-маганны тудуп турду. Ам ында эмнелге чок, кижилер Бай-Хаакче эмчилеп, полицияда 2 кижи боттаңнап ажылдап турар. Демографтыг байдалды алырга, төрүттүнүп-өзүп турары эки-дир. Аныяктарның саны көвүдеп турары, база эки. Ооң-биле чергелештир, бирги чергениң айтырыгларын шиитпирлээр апаар. Уруглар садтары, школалар ам-даа херек. Ыраккы суурларга чырык хандырылгазын чедип алыр. Тожу, Кунгуртуг, Мөңгүн-Тайгага ол хамааржыр. Ол айтырыгны шиитпирлээр херек. Чазакка «дөрт» демдекти салыр-дыр мен. Ындыг байдалдарда бодум ажылдап турган болгаш, ажылдың кайы хире бергезин билир мен. А Шолбан Валерьевич – удуртукчу-дур. Чазактан негээр ужурлуг. Парламент-даа, Чазак-даа, чоннуң чаагай чоруун бедидер, кижилер эки чурттазын дээш ажылдаар бис. Отчетту үе шаанда бергенинге четтирдивис.

Возврат к списку