Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Таңды кожуунның көдээ ажыл-агыйының мурнакчызы Михаил Санников: Айыткалда көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрерин онзалап демдеглээн

Таңды кожуунның көдээ ажыл-агыйының мурнакчызы Михаил Санников: Айыткалда көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрерин онзалап демдеглээн 19.12.2022

Таңды кожууннуң көдээ ажыл-агыйының мурнакчызы, тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы Михаил Санников республика Баштыңының Айыткалында көдээ ажыл-агый продукциязының болбаазырадылгазын онзалап демдеглээн. Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дыка херек чүүл ол болур:
«Республика Баштыңы биске, көдээ ишчилерге чугула айтырыгларны көдүрдү. Регионнуң Чазаа көдээ ажыл-агый хөгжүлдезинче улуг кичээнгейни салып турарын, үнелээр бис. Дыка хөй кижи ында хаара туттунган болгай. Чер ажылында айыылдар улуг деп айтып, суггат системаларын ажылдадыр деп айтырыгны көдүрүп үндүрдү. Ынчангаш үре-түңнелди чедип алыр дээш, улуг ажылды кылыр апаар.
Айыткалда бүдүрген продукциязының болбаазырадылгазынче аңгы кичээнгейни углаан. Саян артындан ону киир сөөртүп турбас кылдыр. Чаа чылда гречка болбаазырадылгазын организастаар, далганны үш дугаар чыл бүдүрүп тур бис. Эъттен продукциявыс, үнүш ажыл-агыйының продукциязы база бар. Биске, суур чурттакчыларынга болбаазырадылга ажылы дыка херек».


Возврат к списку