Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 09.04.2019
Тывада муң ажыг өг-бүлеге чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже коштунар дериг-херексел садып алырынга дуза херек. Бөгүн республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чурагайлыг ТВ биле радиоже шилчииринге белеткел ажылдарының дугайында аңгы чугааны регион чазааның хуралында чорударын дааскан. 
Бөдүүн телевизорга чурагайлыг сигналды хүлээп алыр кожар чүүлдү садып алыр аргазы чок берге байдалдыг өг-бүлелерже онза кичээнгейни салыры чугула. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының көргүзүү-биле алырга, республикада ындыг 1138 өг-бүле бар.
Назылап кыраан, чааскаан чурттап турар кижилер, 1-ги база 2-ги бөлүктүң инвалидтери, инвалид ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер дуза херек чурттакчылар санынче кирип турар. Чурагайлыг дамчыдылгаже бүрүнү-биле шилчиир хүн - июнь 3-ке чедир ол өг-бүлелер теледамчылга чок артпас ужурлуг деп, Шолбан Кара-оол сагындырган.
Эрге-чагырга черлери ол кижилерге теледамчыдылга хүлээп алыр дериг-херекселдерни садып, кожуп бээрин хандырар. Республика Баштыңы ажылдың ол участогу дээш харыысалгалыг чазак даргазының оралакчылары О.Натсак биле М.Туневка сөстү бээр. Бюджетте аңаа акша көрдүнмээн, ону өске чарыгдал статьяларының акша-хөреңгизинден ажыглаарын ол демдеглээн.  
«Чурагайлыг дамчыдылга зоназындан дашкаар 18 биче суурларга хамаарыштыр санал-оналдарны силерден манап тур мен. «Чурагайже» шилчиир негелде-биле, бүгүдеге чедингир телерадиоканалдарның ийи оператору – Триколор ТВ база НТВ-Плюс халас спутник дамчыдылгазын хандырар ужурлуг. Спутник «тавактарынга» хереглелдиг 84 өг-бүлеге кым, кайыын садарын шиитпирлээрин диледим. Апрель 15-те, дараазында аппарат хуралында, ол талазы-биле делгереңгей медээни манап тур мен» - деп, Шолбан Кара-оол Москвага сургакчылап тургаш, бодунуң оралакчыларынга даалгалыг бижикти блогунда арттырган.  
Чурагайлыг сигнал кирбес черлерге Аяңгаты (Барыын-Хемчик кожуун), Хорум-Даг, Элдиг-Хем, Кирсарай (Чөөн-Хемчик), Үжеп-Аксы, Катазы (Каа-Хем), Үш-Белдир (Кызыл), Тоолайлыг (Мөңгүн-Тайга), Билелиг, Севи (Бии-Хем), Белдир-Чазы, Оттук-Даш, Тал (Тере-Хөл), Сыстыг-Хем, Чазылары (Тожу), Шаңчы (Чаа-Хөл), Хөлчүк (Чеди-Хөл), Качык (Эрзин) суурлар хамааржыр.

Возврат к списку