Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер

Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер 29.10.2018
Тываның прокуратуразынга назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур ажылдар талазы-биле ведомстволар аразының хуралы болуп эрткен.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол, Тываның прокурору Александр Боровков, Россияның Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге эргелелиниң удуртукчузу Юрий Федотов, корум-чурум камгалаар структураларның, күүсекчи эрге-чагырга органнарының төлээлери хуралга киришкен.  
Бо чылдың тос айында бүрүткеттинген кем-херектерниң саны 21 хууга эвээжээн-даа болза (8856 турганындан 6996), назы четпээннерниң корум-чурум үрээшкиннери 28,9 хуу көвүдеп, 197 тургаш, 254 четкен. Истеттинген 254 кеземче херектериниң 115-и 2018 чылда, а арткан 139-зу – ооң мурнунда чылдарда болган. 
"Назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур туржур аргаларны республика прокурорунуң киржилгези-биле чугаалаштывыс. Бо амыр эвес херекте структура бүрүзүнүң ролюн ажыт-чажыт чокка сайгардывыс. Кем-херек үүлгедиишкиннери-биле сыныш чок демисежип, ниитилел амыдыралындан ол социал хамчыкты үндүр кызар дизе, бот-боттарынга дузалажып, ниити күжениишкиннерни үндүрер апаар. «Чүнү кылган мен?» деп айтырыгны кижи бүрүзү бодунга салыр ужурлуг. Кем-херек үүлгедиишкининиң талазы-биле ноябрьда болур, бүгү республика конференциязынга уткуштур, доктаамал болгаш боттуг базымнарны ажылдап кылып тур бис» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. 
Республиканың 6 муниципалдыг тургузуунда: Кызыл, Каа-Хем, Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга база Барыын-Хемчик кожууннарда назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедии өскен. Корум-чурум үрээшкиннери колдуунда өнчүге хамаарылгалыг база албаарадыр бүдүмелдер ап, шыгжап чорааны-биле болган. Назы четпээн чурум үрекчилери колдуунда-ла школачылар болгаш сургуулдар болуп турар. 
Хуралдың киржикчилери эрге-чагырга органнары-биле профилактика системазының албан черлери кады ажылдажылганы күштелдирерин саналдаан. Назы четпээннер херектериниң база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле кожууннар комиссияларның ажылын идепкейжидер, берге байдалда таварышкан, хайгаарал чок, чер кезип чоруур назы четпээннерни илередип, оларны чогуур черлерге тургузар. 
Тываның прокуратуразы назы четпээннерниң үүлгеткени кеземче херектерин истээриниң чогуур шынарын хандырар немелде хемчеглерни алырын, оларга хамаарыштыр шын эвес процессуалдыг шиитпирлер үндүрерин болдурбазын дыңнаткан.

Возврат к списку