Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ девискээрлер хөгжүлдезинче көрдүнген федералдыг дузаламчыны Тыва мурнады алыр

Көдээ девискээрлер хөгжүлдезинче көрдүнген федералдыг дузаламчыны Тыва мурнады алыр 20.06.2023

Россияның Чазаа 2023 чылда көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлде программазының Тывага акшаландырыышкынын көвүдеткен. Республика эдилгелер база амгы лимит-биле кады 1 млрд ажыг рубльди алыр, ооң чартыы Чодураа суурда школа тудуунче кирер. Премьер-министр Михаил Мишустин эрткен неделяда чогуур айтыышкынга атты салган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның тайылбыры-биле алырга, федералдыг чазак республиканың дилээни езугаар, суур хөгжүлдезиниң 2024 чылда акшаландырыышкынының чамдыызын 2023 чылче шилчиткен. Мурнады чоруткан акшаландырыышкын көдээ чурттакчыларның амыдырал байдалын экижидеринче угланган төлевилелдер боттаныышкынын  дүргедедип, тудуг ажылдарының бедик темпизин хевээр арттырар.

«Дараазынче чылче планнап алган төлевилелдеривисче ам кирип болур бис. Чижээ, Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурга 176 олуттуг школа тудуунче. Тудугну бо чылын эгелээш, келир чылда ажыглалче киирер бис. Өйлээн хемчээлден ажа берген акша-хөреңгини суурлар чаагайжыдылгазынче, чуртталга бажыңнарын тударынче угландырар» - деп, республика баштыңы бодунуң блогунда дыңнаткан.

ТР-ниң Экономика яамызының медеглээни болза, көдээ девискээрлерни комплекстиг хөгжүдер программа-биле бөгүн республикада 20 ажыг объектини тудуп база бүрүнү-биле септеп турар. Эрзин кожууннуң Нарын база Булуң-Бажы, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы суурларга уруглар садтарын, Шагаан-Арыг хоорайга, Чаа-Хөл, Хову-Аксы, Эрзин, Чодураа суурларга кудумчу чырыдылгазын, Чадаана хоорайга, Кызыл-Хая, Эрзин, Хандагайты, Чаа-Хөл суурларга социал чуртталга тудугларын, ол ышкаш инфраструктура объектилерин – кудуктарны, дыштанылга парыгын, машина тургузар чер дээш, өске-даа тудуглар планнаттынган. 2023 чылда оларның хөй кезии ажыглалче кирер ужурлуг.   


Возврат к списку