Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерниң ПЛАНЫ

Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерниң                   ПЛАНЫ 14.08.2015
     Август 10-15 хүннеринде 
 Республика хүнүнге болгаш «Хөөмей - Азияның төвүнде» бүгү делегей чергелиг хөөмей фестивалынга тураскааткан хөөмей дугайында көжүп чоруур делгелге - Национал хөгжүм-шии театрының фойезинге 10.00 – 17.00 шактарда. 
     Август 14-те
 «Азияның төвүнде Хөөмей» делегей чергелиг хөөмей фестивалының байырлыг хаашкыны. Тыва Республиканың хүнү-биле республиканың аалчыларынга болгаш чурттакчыларынга байыр чедириишкини - Национал хөгжүм-шии театрынга 17.00 шакта. 
«Тыва – мээң ынак ораным!» деп байырлыг концерт - Кечил-оол кудумчузунда 7, 7а, 7б, 7в бажыңнарның девискээринде «Башня» чанынга 18.00 шакта. 
    Август 15-те 
 «Чайның челээжи» уругларның республика чергелиг фестивалы - «Юность» уругларның кадыкшылга лагериниң баазазынга хүнзедир. «Мастерлер хоорайы» улустуң уран чурулга ус-тывыштыг болгаш каасталга-ус уран чүүлүнүң мастерлериниң хоорай мөөрейи - Арат шөлүнге 10.00 –13.00 шактарда.
 Тыва дугайында фильмнерни көргүзери - Орус культура төвүнге 10.00 –13.00 шактарда.
 «Шайлаашкынның чаңчыл езулалдары» деп шай байырлалы - Арат шөлүнге 11.00 шакта. 
 «Бистиң Тывавыс» интерактивтиг оюн программазы (викториналар, аукцион, блиц-анкета, интеллектуалдыг болгаш шүлүк талазы-биле мөөрейлер) - Арат шөлүнге 11.00 шакта. 
 «Мээң Тывам» деп асфальтыга чуруур талазы-биле уругларга хоорай мөөрейи - Арат шөлүнге 12.00 шакта. 
  «Ойна, хоорай» национал оюннар - К.С.Шойгу аттыг эрик кыдыынга 12.00 шакта. 
Республика хүнүнге тураскааткан темалыг викторина. Бот-тывынгыр артистерниң концерти - Звероферма чанынга 13.00 шакта.
  «Мээң республикам, сээң дугайыңда ырлап берейн!» - Арат шөлүнга 13.00 –14.30 шактарда.
  Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчег - «Азия төвү» скульптурлуг комплекске 15.00 шакта. 
 «Төрээн черим – Тыва» деп аныяктар аразынга аянныг номчулганың мөөрейи - Тыва Арбат шөлүнге 15.00 шакта. 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан «Белек» деп шии - «Тет-а-тет» театрга 15.00 шакта. 
 Владимир Серен-оолдуң поэмазы-биле «Каң-кыс» деп шии - В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга 17.00 шакта. 
 «Тываның күрүне филармониязының» коллективтериниң Тыва Республика хүнүнге тураскааткан концерти - «Тет-а-тет» театрынга 18.00 шакта. 
 «Буян сеткилдиң картазы» төлевилелдиң таныштырылгазы - Арат шөлүнге 19.00 –19.30 шакта.
 Республика хүнүнге концерт - Арат шөлүнге 19.30 шакта: 
 1-ги кезээ – аныяктар бөлүктери; 
 2-ги кезээ – «Тыва, сеңээ чоргаарланыр мен!» деп, тыва эстрада артистериниң аныяктарга программазы.           Август 16-да 
  «Тыва малчын турлаг» деп элезинге дүрзүлерниң хоорай мөөрейи - Хоорайның эштир чериге 15.00 шакта. 
      Хоорайның ном саңнарынга эртер хемчеглер 
       Август 10-15-те 
 «Таңды-Тыва. Ак-көк хемнерниң чурту» медеглел шөлдерин долдурары - Библиотека системазының шупту салбырларынга. 
 «Тыва дугайында кыдырааш» урянхай номчулгазы - А.Гайдар аттыг уругларның хоорайда төп ном саңынга. 
 «Аяк хээлиг Тыва чуртум» деп ном делгелгези. «Yлегер домакты уламчыла» деп үлегер домактар талазы-биле мөөрей - Төп библиотека системазының шупту филиалдарынга.
     Август 12-де
 «Амгы Урянхай» чурт-шинчилел шагы. «Yлегер домакты уламчыла» деп үлегер домактар талазы-биле мөөрей - А.Гайдар аттыг уругларның хоорайда төп ном саңынга. 
    Август 14-те 
 «Ак-көк хемниң кижилери» деп өөредиглиг шак (Тыва дугайында уран-чечен фильмниң юбилейинге) - Төп библиотека системазының М.Горький аттыг филиалынга 14.00 шакта. 
    Август 15-те 
 Тыва дугайында фильмнерни көргүзери: «Ак-көк хемниң кижилери», «Наадым-2012», тыва аныяк режиссерларның кинолары: «Адазының оглу», «Аржаан ырында челээш» - А.Пушкин аттыг Национал библиотекага 10.00-15.00 шактарда. 
 Республика хүнүнге болгаш Наадымга тураскааткан «Ада-чуртум, республикамны алгап ырлап тур мен» деп фото-чуруктарның слайд-шоузу, беседа - А.Пушкин аттыг Национал библиотекага 12.00 шакта.
      Спорт шөлдеринге эртер хемчеглер 
      Август 12-16-да 
Эр болгаш херээжен улустуң аразынга шыдыраага республика турнири - Олимпийжи курлавырлар училищезинге.
     Август 14-15-те 
35 хардан улуг херээжен болгаш 40 хардан улуг эр улустуң аразынга хол бөмбүүнге хоорай чагыргазының шаңналы дээш маргылдаа - Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 10.00 шакта. 
    Август 15-16 хүннеринде 
Эр болгаш херээжен улустуң аразынга чиик атлетикага республика маргылдаазы - Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга 10.00 шакта. 
    Август 15-те
 «Лапта» болгаш «Городки» массалыг оюннар - Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга 14.00 шакта.
 «Ойтулааш» аныяктарга программа (тывызыктар, үлегер домактар, кожамыктар, ырылар мөөрейи. концерт) - «Хүреш» стадионга 18.00-23.00 шактарда.

Возврат к списку