Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген

Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген 11.08.2019
«АрМИ-2019» делегейниң армейжи оюннарының Тывага эрткен “Шериг ралли” делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген.  
Республика найысылалы - Кызыл хоорайга байырлыг ёзулал болуп эрткен. Аңаа РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы, армияның генералы, Россияның Маадыры Дмитрий Булгаков киришкен. Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң командазы маргылдааларның тулган тиилекчизи болганын, TMG-тиң корреспондентизи дыңнаткан.
Узбек Республиканың Чепсектиг күштериниң экипажы 4х4 дугуйлуг чүък автомобильдиг хууда чарыжының түңнелдери-биле үшкү черни ээлээн. Бирги база ийиги черлерни Россияның командалары үлешкен.  
6х6 дугуйлуг чүък автомобильдерниң хууда чарыжынга үшкү черни база-ла Узбек Республиканың Чепсектиг күштериниң командазы ээлээн. Кыдат Улус Республиканың (КУР) командазы ийи дугаарында келген. Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң экипажы тиилекчи болган. 
4х4 дугуйлуг чүък машиналары-биле сүрүүшкүннүг чарышка Узбекистанның командазы үшкү черни ээлээн. Бирги, ийиги черлер - Россия Федерациязының экипажында. 6x6 дугуйлуг чүък машиналарының сүрүүшкүннүг чарыжында үшкү черни КУР-нуң командазы алган. А ийиги черни Кыдаттың командазы-биле Узбек Республиканың Чепсектиг күштериниң экипажы үлешкен. Тиилекчи – Россияның командазы. 
Оттуг-чарыш. Маңаа чолаачының мергежилдиин база адарын хынаан. Үшкү черни Беларусь Республиканың Чепсектиг күштериниң экипажы алган. Ийиги чер – Кыдат Улус Республиканың төлээлеринде. Россияның Чепсектиг күштериниң командазы база катап тиилээн. 
«Шериг раллиниң» эң кол кезээ – командалыг чарышка Сербия биле Беларусьтуң командалары үшкү черни үлешкеннер. КУР-нуң Чепсектиг күштериниң экипажы ийиги черге төлептиг болган. А Россияның командазы командалыг чарышка кымга-даа четтирбээн.
Тывага эрткен «Шериг ралли» делегей маргылдаазының шупту чадаларынга Россия шылгарааш, тулган тиилекчи болуп, армейжи маргылдааның кубогун чаалап алган.
«АрМИ-2019» делегей маргылдаазының «Шериг ралли» чадазынга беш чурттуң командазы мөөрейлешкен. Беларусь биле Сербияның чепсектиг күштериниң командалары маргылдааларга бир дугаар киришкен. Маргылдааның шупту чадаларында оруктуң ниити хемчээли 500 ажыг километр болган.
«Тываның девискээринге «Шериг ралли» маргылдааны эрттирерин саналдааны дээш, Россияның чепсектиг күштериниң сайыды, бистиң чаңгыс чер-чуртуувуска улуу-биле четтирдивис. Бо маргылдаалар республиканың база ооң чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазынга уттундурбас болуушкун болуп артар” – деп, Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Аяс Чудаан-оол онзалап демдеглээн.  
Байырлыг ёзулал үезинде маргылдааның бичии “киржикчилери” – аныяк армейжилерни база демдеглээн. Олар, «Шериг ралли» оюннарының үезинде, кузов чок, бөдүүн чарыш автомобильдери-биле чаржып, кара адып, хүрешкен. Таңды кожууннуң Кочетов суурнуң аныяк армейжилери ийиги черни алган. А Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң командазы бирги черге төлептиг болган.

Возврат к списку