Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чеди - Хөл кожуунда энергетик чагырыкчы

Чеди - Хөл кожуунда энергетик чагырыкчы 04.04.2013
Чеди-Хөл кожууннуң чагырыкчызының албан-хүлээлгезин 36 харлыг инженер Карим Сагаан-оол күүседип эгелей берген.
   Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ону бо албан-дужаалга саналдаарга, Чеди-Хөл кожууннуң Төлээлекчилер хуралының депутаттары чаңгыс үн-биле ону деткээннер. Карим Сагаан-оолду бо кожуунга чагырыкчыладыр деп шиитпирниң кол чылдагааны— эрткен кыжын Хову-Аксы суурнуң одалга системазының доңганы. 
   Карим Сагаан-оолдуң кол эртем-билии – үлетпүрнүң чылыг техниказының инженери, ийиги эртеми – экономист-инженер. Чылыг-энергия бүдүрүлгелеринге ажылдап чораан болгаш, бо талазы-биле четчир арга-дуржулгалыг. РеспубликаныңYлетпүр болгаш энергетика яамызын база удуртуп турган. Сөөлгү ийи чылда Кызыл хоорайның чагырыкчызының чуртталга хандырылгазының талазы-биле оралакчызынга ажылдаан. Ынчангаш республиканың Баштыңы Карим Сагаан-оолду Чеди-Хөл кожууннуң чагырыкчызынга ажылдап шыдаар удуртукчу деп санап турар.
   Арга-дуржулгалыг инженерниң, чаа чагырыкчының мурнунда кончуг берге болгаш нарын сорулга – Чеди-Хөл кожууннуң одалга төвүнүң тудуун бо чылдың сентябрь айга чедир дооскаш, ажыглалга киирип, Хову-Аксы суурну кышкы одалга сезонунга белеткээри.


Возврат к списку