Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Культура» национал төлевилел-биле чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библиотека ажыттынар

«Культура» национал төлевилел-биле чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библиотека ажыттынар 19.08.2021 Регионнуң Культура яамызының дыңнатканы болза, чыл төнчүзүнге чедир Тывага ам база ийи модельдиг библитека ажыттынар. «Культура» национал төлевилелди боттандырып, Ак-Довурактың Антон Үержаа аттыг Төп хоорай библиотеказының база Сүт-Хөл кожууннуң төп уруглар библиотеказының баазазынга оларны дериир.
2021 чылда модельдиг библиотекалар тудар шилилде конкурстуң тиилекчилер даңзызын эрткен чылда-ла тургускан-даа болза, Россия Федерациязының курлавыр фондузундан немелде саң-хөөнү үндүрер шиитпир хүлээп алдынган. Немелде конкурс шилилдезин 154 албан черлери эрткен, оларның чаартылгазынче 1 млрд рубль көрдүнген. Бо чылын Россияның 79 регионнарынга 305 модельдиг библиотекалар ажыттынар.
Ак-Довурак биле Суг-Аксының төп библиотекалары 199 база 180 саннарны ап, тиилекчилер санынче кирген. Ийи библиотеканы бүрүнү-биле чаартып, дерииринче 15 млн рубльди аңгылаан. Оларны чаартып, дерээн соонда, номчукчуларга анаа номнардан аңгыда, электроннуг хевирге номчуттунар арга тургустунар. Чаа септээн библиотекаларга компьютерлерни, амгы үениң дериг-херекселдерин, проекторларны, өңгүр стеллажтарны болгаш бо шагның өске-даа чүүлдерин салып, четчелээр.
Национал төлевилел күүселдези-биле, сөөлгү ийи чылда республикада үш библиотеканы чаартып, септээн. Бөгүнде олар харылзааның болгаш чырыдыышкынның езулуг төптери апарган. Эрткен чылдың конкурс түңнели-биле, бо чылдың майдан Чеди-Хөл кожуунуң Хөлчүкте база Барыын-Хемчик кожуунуң Кызыл-Мажалыкта библиотекаларны чаартып турар. Чаа үениң библиотекаларынче 10 млн рубльди үндүрген.
Бо чылдың төнчүзүнге чедир библитекаларны чаартыр ажылдарны доозары планнаттынган.

Возврат к списку