Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдынга өрт айыылының сезонунга белеткелдерниң эки болгаш четпес талаларын илеткээн

Тываның Баштыңы РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдынга өрт айыылының сезонунга белеткелдерниң эки болгаш четпес талаларын илеткээн 20.04.2016
 РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Сергей Донской 2016 чылда РФ-тиң субъектилериниң арга-арыгларга өрт айыылының сезонунга белениниң айтырыын селектор хуралда айтырган. Видеохарылзаа үезинде Тываны регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол төлээлээн. 
 Эрткен чылдың кичээндирии-биле, бо чылын шупту чурттакчылыг черлерни долгандыр чарганын ол илеткелинде дыңнаткан. 27 кижиден база 9 санныг техникадан тургустунган немелде 4 бөлүк белен. Бо чылын муниципалдыг тургузуглар бир-ле дугаар, 591 кижи база 153 техникалыг 140 таңныыл, таңныыл-маневрлуг база маневрлуг бөлүктерни тургускан. 93 удуртукчуга, оларның санында арга-арыг участоктарының 18 хөлезилекчилеринге улуг арга-арыг өрттерин өжүреринге өөредилгени эрттирген.
 ОБЯ-ның Сибирь регион төвү-биле кады ажылдап турарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. Чаа чүүл - өрттерден арга-арыгны камгалаарының организастыг ажылдарынга чаңгыс аай чурумну тургузары-биле ОБЯ-ның ТР-де КЭ БКТЭ база муниципалдыг тургузугларның ЧДДА-биле сырый кады ажылдажылгалыг Регионнуң диспетчер албанын организастаан (17 муниципалдыг тургузугда 51 санныг штатты киирген). 
  Бо чаа сезонда бүрүткеттинген ийи өрт өжүртүнген, ооң материалдарын Истелге эргелелинче дамчыткан. Ведомстволар аразында сырый кады ажылдажылганың ачызында ажыл экижээн: арга-арыг ажылдакчылары ИХЯ-ның ажылдакчыларынче дыңнадыгны бээрге, ол-ла хүн истелге эгелей бээр. 
  Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чамдык чидиг айтырыгларже кичээнгейни углаан:
 «Тываныы-биле алырга, арга-арыг фондузу 72 хууну тургускан черлерге авиахайгаарал чугула херек дээрзин арга-дуржулга бадыткаан. Бо чылын авиахайгааралче 25,8 млн. рубльди (федералдыг бюджеттен 56,4 млн. рубль) аңгылаан. Ол акша-хөреңги херек кырында 3200 шак болур ужурлуг ужудуушкуннуң чүгле 19,0 хуузунга азы 605 шакка чедер. Норма-биле 1,24 ужудуушкунга 131 млн. рубль көрдүнер ужурлуг. Эрткен чылын авиахайгааралче дээш 27,1 млн. база немелде 20 млн. рубльди, каттышкаш чүгле 47,1 млн. рубль акшаны алган. Эрткен чылын Сибирьде чедери берге черлерде тайгалар өрттенген, ынчангаш авиахайгаарал акшаландырыышкынын эде көөр болза эки». 
 Нарын байдалдыг өрттер Тываның чедери берге кожууннарынга эрткен чылын болганын Тываның Баштыңы дыңнаткан. «Ол өрттерни өжүреринге чүгле федералдыг курлавырның дайынчылары чөпшээрелди алган. Чурум езугаар, чарлаттынган онза байдал - оларның кээриниң үндезини болган. Кажан өрттүң шөлү дыка улуг турда, херек кырында олар озалдап каар болган. Ындыг байдалдарже кичээнгейни дораан салыр болза эки» - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Эрткен чылын авиаужудуушкунче акша-хөреңги эвээш болганын база сагындырган. Вертолетту ажыглаарын чугаалажып алыр дээш, ОБЯ-ның Сибирьде регион төвү-биле нарын чугаалажылганы чорудуп турган. Вертолеттарны берзе-даа, дараазында хүн өске негелдени сала бээр. Ол берге үелерде Камгалал яамызы улуг деткимчени көргүскен. 
 Март айда Ведомстволар аразының комиссиязы 28 сагындырыгны берген, оларның 11-и чайлаттынган. Апрель 30-ге чедир ол бүгүнү эдер.

Возврат к списку