Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында

Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында 16.05.2019
Республиканың социал-экономиктиг планын дүрген ажылдап кылырынга Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызындан делегацияның Тывага келири салдарны чедирер ужурлуг.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң база республика чазааның кежигүннериниң улуг ажылының түңнелинде, яамының удуртукчузу Максим Орешкинниң республикага келирин чедип алган деп, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазының оралакчызы Ирина Самойленко чугаалаан.  
«Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң, бо чылдың март 28-те, республиканың социал-экономиктиг дүрген хөгжүлде планын ажылдап кылыр дээн даалгазының күүселдезин белеткээринге Тываның Баштыңы дыка улуг ажылды кылган. Ук планны ажылдап кылырынга харыысалганы РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинке онааган, бо чоокку хүннерде бистиң республикага ооң удуртулгазында делегация келир» – деп, Ирина Самойленко чугаалаан. 
РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызының делегациязы-биле ажыл-агыйжы ужуражылгага Тываның шупту эргелеп-башкарылга структуралары киржирин республика парламентизиниң вице-спикери айыткан. «Чугаа чиге, тодаргай болур ужурлуг. Чүге дизе бо ужуражылгада республиканың экономика адырларының моон соңгааргы хөгжүлдезин база социал адырның айтырыгларын чугаалажып көөр» – деп, Ирина Самойленко демдеглээн.  
Шолбан Валерьевич Кара-оол Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Николаевич Патрушев-биле бо хүннерде ужурашканын база сагындырган. Аңаа республиканың көдээ ажыл-агыйынче чаа салыышкыннар темазын, эрткен чылда мал болгаш үнүш ажыл-агый продукциязының өскенин чугаалашканнар.  
Социал-экономиктиг дүрген хөгжүлдениң планын ажылдап кылыры республикага бурунгаар херии базымны бээр деп, Дээди Хуралдың оралакчы даргазы санаан. «Шолбан Валерьевич республиканың моон-даа соңгаар шапкын болгаш дүрген хөгжүүрүнүң анаа-ла бөлүк хемчеглери эвес, а арга-хевирлери ол деп демдеглээн – дээш, Ирина Самойленко ам безин шыңгыы базымнар кылдынганын – демир-орук тудар тудугжуну тодарадып, тудугга стартты бергенин айыткан. – Шынап-ла, республиканың чурттакчы чонун ажылга хаара тудуп, транспорттуң чедингиринге чаа перспективаларны ажыдар Тывага улуг болуушкун-дур. Элээн каш чылдарда шимчээшкин чок турган ол бүгү ажылдар Тываның Баштыңының күжениишкининиң ачызында шимчеп эгелээн”.

Возврат к списку