Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Чылдың башкызы» мөөрейниң тиилекчизин миллион акша-биле бир дугаар шаңнаан

Тывада «Чылдың башкызы» мөөрейниң тиилекчизин миллион акша-биле бир дугаар шаңнаан 10.04.2023

Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен байырлыг хуралга башкылал ажылының регион тиилекчизиниң адын чарлаан. Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы школазының англи дыл башкызы Алдын-кыс Куулар «Чылдың башкызы - 2023» хүндүлүг аттың база бир миллион акша түңнүг кол шаңналдыг эдилекчизи болган.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тиилекчиге байыр чедирбишаан, республиканың эрге-чагыргазы Башкының болгаш дагдыныкчының чылында башкылаар салым-чаяанга болгаш күш-ажылга төлептиг үнелелди хандырарын шиитпирлээн деп демдеглээн.
«Тыва Республиканың чылдың кижизидикчи башкызы» атты база 500 муң рубльдиң сертификадын Кызыл хоорайның 3 дугаар уруглар садының логопед башкызы Татьяна Галкина алган.
Владислав Ховалыг регионнуң өөредилге системазы 7 муң хире башкыларны хаара туткан байлак ужур-чаңчылдарлыг улуг ниитилел дээрзин башкылал мөөрейиниң тиилекчилеринге база түңнел кезээниң киржикчилеринге онзалап дыңнаткан.
«Бистиң башкыларывыс аныяк-өскенге төрээн чуртка бердиниишкинни, Ада-чурту дээш харыысалганы болгаш ынакшылды хевирлээринге канчаар-даа аажок улуг үлүг-хууну киирип турар – деп, Баштың чугаалаан. – Бистиң республикадан чүс-чүс чалыы, эрес-дидим оолдар ол үзел-бодалга база мөзү-бүдүшке чүгленгеш, бистиң Төрээн чуртувусту камгалажып турар... «Чуртувустуң шаг төөгүден чаңгыс демин, салгалдарның харылзаазын кадагалап, кижизидилге-биле мергежилдиң, чедиишкиннерниң чажыттарын дамчыдып чоруур силер» - деп, ол демдеглээн.
Профессионал мергежил мөөрейиниң тиилекчилеринге 100 муң рубль хемчээлдиг акша шаңналдарын база тывыскан. «Тулган эр башкы – лидер база дагдыныкчы» атка Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының амыдырап-чурттаарының айыыл чок чоруунуң үндезиннериниң талазы-биле эртем башкызы Херел Монгуш төлептиг болган. «Сайзырал» психологтуг-эмчи-социал үделге төвүнүң психолог башкызы Ульяна Монгуш «Тыва Республиканың психолог башкызы» атты алган. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайның чамдык эртемнерни ханыладыр өөренир 1 дугаар школазының немелде өөредилге башкызы Саяна Тарый «Тыва Республиканың кижини кижизидери» мөөрейниң тиилекчизи болган. «Чылдың мастери» атты Тываның Көдээ ажыл-агый техникумунуң тускай эртемнер башкызы Людмила Кучковскаяга тывыскан. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурнуң 1 дугаар школазының эге класстар башкызы Хураганмай Шыдыраа «Төрээн болгаш орус дылдарга бүгү-российжи мастер-класс» мөөрейинге тиилээн. Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурнуң Ю.А. Гагарин аттыг 1 дугаар школазының директору Марина Радченкога «Тыва Республиканың чылдың директору» атты тывыскан.
Мөөрейде боттарының билиг-мергежилин хынап диттигипкен шыырак аныяк специалистерни тускай шаңналдар-биле демдеглээн. Кызылдың 8 дугаар школазының физика башкызы Сайзана Алдын-оол ол шаңналга төлептиг болган. Аңаа дипломну болгаш 50 муң рубльдиң акша шаңналын тывыскан.
РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң чарлааны Башкы болгаш дагдыныкчының чылынга, ол ышкаш Тыва Республикада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылынга тураскааткан мөөрейниң школа чадазынга республика башкыларының барык чартык кезии (40%) – 4228 кижи, 2022 чылга деңнээрге 1 муң кижи хөйге киришкен. Муниципалдыг чадаже 963 башкы үнген, Кызылга эрткен регион деңнелдиг төнчү чадага шилиттинген 175 кижи мөөрейлешкен.
2023 чылда Тывада шылгараңгай башкы кылдыр илерээн Алдын-кыс Куулар бо күзүн болуп эртер «Россияның чылдың башкызы - 2023» федералдыг мөөрейге республиканы төлээлеп киржир.
Регион мөөрейлеринге тиилээн тыва башкылар бүгү-российжи түңнел көрүлделерде бедик мергежилин база чогаадыкчы ажыл-ижин көргүзүп, чедиишкинниг бооп турарын демдеглээлиңер. 2022 чылда психолог башкы Айдаш Наваждай профессионал мергежилдиң «Россияның психолог-башкызы - 2022» мөөрейниң үш тиилекчилериниң санынче кирген, а төрээн дыл болгаш чогаал башкызы Алдынай Даржай төрээн дылдар башкыларының бүгү-российжи мастер-клазында «Чаартыкчы башкы» тускай шанңалда бирги черни ээлээн.


Возврат к списку