Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир

Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир 10.09.2020
2020 чылдың сентябрь 8-те, Тываның Чазаа көдээ чурттакчылыг черлерге, азы хоорай хевирлиг суурларга, азы 50 муң четпес чурттакчылыг хоорайга ажылдап (көжүп) чедип келген эмчи ажылдакчыларынга чаңгыс катап хары угда төлээр компенсацияны бээриниң дугайында чазак доктаалынга өскерилгени киирген. 
Кадык камгалал системазының эмнелге албан черлерин, ылаңгыя көдээ чурттакчылыг девискээрлерде эмнелге албан черлерин бедик мергежилдиг тускай эртемниг эмчилер-биле четчелээр болгаш чурттакчы чоннуң кадыкшыл байдалын быжыктырып, камгалаар сорулга-биле ырак черлерже ажылдап (көжүп) чеде берген эмчилерге деткимче акшаларны бээрин сайгарып көрген. 
Көдээ черлерге хамааржыр чурттакчылыг суурларга ажылдап келген эмчилерден аңгыда, фельдшерлерге база компенсацияны Кадык камгалал яамызы чаңгыс катап хары угда бээри доктаалдың чаа өскерилгезинде көрдүнген. 
Ыраккы Соңгу чүк база аңаа деңнештирген районнарда көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчилер 2 млн. база фельдшерлер 1 млн рубльдиң компенсациязынче кордап болур. 
А чедери берге болгаш ыраккы кожууннарга ажылдап келген эмчилер 1,5 млн, фельдшерлер 0,75 млн. рубльдиң хары угда чаңгыс катап төлээр компенсациязын ап болур. 
Көдээ чурттакчылыг черлерге, азы хоорай хевирлиг суурларга, азы 50 муң четпес чурттакчылыг хоорайга ажылдап чедип келген эмчи ажылдакчылары – эмчилер 1 млн., фельдшерлер 0,5 млн рубль хемчээлдиг чаңгыс угда алыр компенсация төлевирин ап болур. 
ТР-ниң Кадык камгалал яамызында комиссия эмчи ажылдакчызынга (эмчиге азы фельдшерге) чаңгыс угда бээр компенсация төлевирин бээриниң дугайында шиитпирни үндүрер.

Возврат к списку