Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада боо-чепсекке чөпшээрел бижик алырын электроннуг хевирже шилчиткен

Тывада боо-чепсекке чөпшээрел бижик алырын электроннуг хевирже шилчиткен 10.06.2022 Тываның эмнелге организациялары кижиниң мага-бодунда наркотиктиг, албаарадыр база ындыг хевирлиг бүдүмелдер чок дугайында эмчиниң шынзылга бижиин, боо-чепсек эдилеп болур азы болбазының дугайында эмчиниң түңнел бижиин электроннуг хевирге долдурар талазы-биле ажылды чурумчудуп турар.

1996 чылдың декабрь 13-те “Боо-чепсек дугайында” №150-ФЗ федералдыг хоойлуже чогуур өскертилгелерни кииргени-биле, чөпшээрел документилери бээр субъектилер биле эмнелге организацияларының аразында документилер солчулгазы электроннуг хевирже шилчээн.

Чаартылгаларның киргени-биле, ам боо-чепсек эдилээр эргезин узадыр күзелдиг хамаатылар ооң ат-сывын федералдыг системаже үе-шаанда киирип, үштен он хонук иштинде бүрүткедип алыры-биле эмнелге организацияларынче баары чугула. Эмчи шинчилгезин эртеринге үе-шакты айтыр.

Эмчи шинчилгезиниң түңнелдерин кижиниң холунга эвес, а “Эмчи шинчилгелериниң реестри” федералдыг системаже киирбишаан Росгвардияже дорт чорудуптар. Чаартылганың эки талазы – документилер өттүндүр кылдынмас база боо-чепсекти чөпшээрел чок ажыглаар чоруктарның саны кызырлыр.

Оон аңгыда, “Кадык камгалалы” национал төлевилел хемчеглерин күүседип, кадык камгалал адырында чаңгыс аай күрүнениң информастыг системазын чедир ажылдап, ылаңгыя “Кижиниң мага-бодунда наркотиктиг, албаарадыр база ындыг хевирлиг бүдүмелдер чок дугайында эмчиниң түңнели”, “Боо-чепсек ажыглаарында кадыының талазы-биле таарышпас байдалдар чок дугайында эмчиниң түңнел бижии” деп электроннуг эмчи документилерин таптыг чаңгыс аайлаар ажылдарны кылып турар.

Возврат к списку