Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Федерация Чөвүлелинден делегация ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

РФ-тиң Федерация Чөвүлелинден делегация ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 08.06.2021
Бөгүн, июньнуң 8-те, делегация Кызыл база Таңды кожууннарга, Кызыл хоорайга ажылдаар. Сенаторлар 2020–2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының (ИПСЭР) кайы хире күүсеттинип турары-биле таныжып, нарын айтырыгларын сайгарып, чогуур санал-оналдарны болгаш арга-сүмени киирер. 
Федерация Чөвүлелиниң экономиктиг политика талазы-биле комитет даргазының оралакчызы Константин Долгов, Федерация Чөвүлелиниң федеративтиг тургузуг, регион политиказы, тус чер бот-башкарылгазы база Соңгу чүк херектериниң талазы-биле комитет кежигүнү Анатолий Широков, Федерация Чөвүлелиниң бюджет болгаш саң-хөө рыноктарының талазы-биле комитеттиң кежигүнү Дина Оюн, Федерация Чөвүлелиниң экономиктиг политика талазы-биле комитет аппарадының чөвүлекчизи Шурдумов Заур Олегович олар республикага ажылдаарлар. Делегация бо үш ажыл хүннеринде 2020–2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай прогрммазының республикада кайы хире боттанып турарынга үнелелди бээр. 
Сенаторлар бүдүрүкчү, социал объектилерге чедип, ужуражылгаларны эрттирип, Тываның программазының моон соңгаар күүселдезин сайгарып чугаалажыр. Делегацияның ажылы Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужуражылгадан эгелээр. Оон Кызылда буддизм хүрээзиниң тудуунга, «Субедей» спорткомплекизинге, Өг-бүле сесерлиинге, тууйбу база бетон-демир кылыглар заводтарынга, солагай талакы дачаларда 825 олуттуг школа тудуунга барып чедерлер. 
Дараазында Кызыл база Таңды кожууннарда «Чедер» санаторлуг-курорт база кадыкшылга комплекизинге, Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйының тараа шаңынга, малчын аалга база «Алдын-Булак» турисчи комплекске чедери планнаттынган. Эртен “Азия төвү” скульптура комплекизин, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүн, бойдус байлаан болбаазырадыр комплексти, ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр бүдүрүлгени, «АгроТыва» агроүлетпүр парыгын көрүп, национал музейге база “Хааннар аңнаашкыны” ресторанга чедер.
 Ажыл-агыйжы албан ажылы июнь 10-да доостур.

Возврат к списку