Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан

Тываның Чазаа часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан 04.04.2022 Республиканың чер ажыл-агыйлары бо чылын 62 млн рубльди часкы ажылдарынга дээш алыр. Ресубликаның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы бо хүнде 27 млн рубльди ажыл-агыйларның агар саннарынче шилчиткен. Бедик шынарлыг үрезиннер бүдүрүлгезинге база гектарга деткимчениң субсияларын чер ажылдыг ажыл-агыйлар алыр. Оон аңгыда 102 фермер ажыл-агыйлары мал чиир культура үрезин садып база сөөртүп алырынга акша-хөреңгини алган. Ыраккы кожууннарда чер-биле холбаалыг ажылдыг 78 кижи шөлдерин чарып, илииртеп эгелээн. Республиканың эң улуг чер ажыл-агыйлары - фермерлер “Желтухин А.П. тараачын-арат ажыл-агыйы”, “Ким Г.А. тараачын-арат ажыл-агыйы”, “Сат Р.А. хуу сайгарлыкчы”, “Дадар-оол А.Б.” база күрүне деткимчезин алырлар. «Акша-хөреңгиниң 43 хуузу часкы хову ажылдарының аңгы-аңгы угланышкыннарынче хувааттынган. Апрельдиң ортанга чедир саң-хөө акшаларын төндүр шилчидер планныг бис» - деп, Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының бирги оралакчызы Лариса Монгуш демдеглээн. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эгелеп чоруур фермерлерни, өг-бүле фермаларын база көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче угланган күрүне программалары-биле көдээ ишчилерге улуг дузаны чедирип турарын сагындыраал.

Возврат к списку