Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алды чаа «Фордтар» маршрутче үнген

Алды чаа «Фордтар» маршрутче үнген 09.08.2013
Кызылдың мэриязы Кызылдың автотранспорт бүдүрүлгезинге садып бергени «Форд» марканың алды чаа автобустарын таныштырып көргүскен.

Эрткен неделяда автобустар Нижний Новгород хоорайдан чедип келгеннер. «Фордтар» хоорайга пассажирлер сөөртүр — оларга 19 «а» дугаарлыг, Бай-Хаакская кудумчузундан ЧЭТ-ке чедир халыыр чаа маршрутту ажылдап кылгаш, ажыткан. Чаа автобустар республиканың найысылалының 100 чыл юбилейиниң бүдүүзүнде кызылчыларның аргыжылгазын элээн экижидер ужурлуг. Хоорайның мэри Владислав Ховалыг чаа, пассажирлерге таарымчалыг автобустарны садып алганы пассажирлер аргыжылгазында ажылдап турар сайгарлыкчыларга кончуг эки үлегер дээрзинге бүзүрелдиг.

«Фордту» 19 кижи олурар, 6 кижи турар – 25 кижи кире бээр кылдыр таарыштыр кылган. Ылгал дораан-на көскү — «Фордтарга» туруп алгаш чоруурун чөпшээрээн, туттунгууштарны дерип кылганындан тура хостуг чоруп болур. Автобус 155 аът күштүг, кывар чүүлдүң чарыгдалы – 100 километрге 10-12 литр.

Амгы үеде Кызылдың автотранспорт бүдүрүлгезинде 125 кижи ажылдап турар, ол 40 автобустарлыг: 20 «ПАЗ-тар», 10 «НЕФАЗ-тар», 3 «Икарус», 1 «Грандберд» база 6 «Фордтар». Бүдүрүлге хоорай иштинге база хоорайлар аразынга пассажирлер сөөртүр ажылды кылып, чоннуң аргыжылгазынга улуг үлүүн киирип турарлар.

Возврат к списку