Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Оваа дагылгазы

Оваа дагылгазы 07.07.2014

Эрзин кожууннуң Мөрен сумузунга Ак-Хайыракан оваазын чыл санында дагыыры чаңчыл болган.

Бо чылын овааны Дамдын Бораагайның өг-бүлези солун кылдыр дагаан. Ол хүн хар чаап, хадып-даа турган болза, чоннуң хей-аъды бедик турган. Бичии уруглар аразында чадаг чарышка бирги черни Мин-Доржу Учурал алган. Улуг улус аразында хүрешке Кедик Куулар шүүлгеш, хой-биле шаңнаткан. Хоочуннар аразында чадаг чарышка бирги черни Саара Аракчаа алгаш, термос-биле шаңнаткан, а хоочун эр улус аразынга Анатолий Өлзей ийиги черни алгаш, бир шоодай далган-биле шаңнаткан. Ооң соонда чонга Мурат Дамдын каргырааны күүсеткен. Оваа дагылгазынга келген чонун шайладып, хүндүлээннер. Мөрен сумузунуң чагырга даргазы Сеңги Соян чыылган чонга байыр чедирген. Келир чылын овааны дагыырын Орус Намдалга, Александр Сараагайга болгаш Орлан Сереңмаага дамчытканнар.

Июнь 7-ниң хүнүнде Тере-Хөлдүң оваазын дагаан. Чаш-оол Баажанайның өг-бүлези дыка солун кылдыр эрттирдилер. Оваа дагылгазының үезинде солун концертти, хүрешти база чадаг чарышты эрттирген. 65-70 хар иштинде хоочуннарга чадаг чарыш болган, Ягаан Бадарчы, Чечек Чурук база Валентина Чула идепкейлиг киришкеш, суй белектерни алган. Хүрешке шүүлген мөге Баазаң Бактарны серге-биле шаңнаан. Ооң соонда хоочуннарны шайладып, суй белектерни берген. Бо оваа дагылгазынга дузалашкан улустар Шой Чурук, Зоя Кулдун олар. Оваа дагылгаларының эки байдалга эрткенин демдеглевес аргам чок.

Чечекмаа Сади.

Эрзин кожуун.


Возврат к списку