Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Май 26-ның хүнүнде республика девискээринде оруктарда байдал дугайында

Май 26-ның хүнүнде республика девискээринде оруктарда байдал дугайында 27.05.2021
Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели май 27-де, республика оруктарында байдалдың дугайында дыңнатканы болза:
 Республика девискээринге чаъс калбаа-биле чагганындан, оруктар чоогунда суглар онза байдалдарны болдурар часкан. Чеди-Хөл кожуунда Хендерге хемниң суу көдүрлүп, Ак-Тал – Хову-Аксы автооруктуң 2-ги километринде орукче үнген. Кожуун база суму чагыргалары орукту дургаар сай довуракты төп, чалдаан. Хемниң суу чавызай бээрге, аварийлиг-катап тургузуушкун ажылдарын кылыры планнаттынган. 
Ол ышкаш Өвүр кожууннуң Хандагайты – Дус-Даг аразында автооруктуң 79-ку километринде көвүрүг чоогунуң оруун суг алган. Автотранспорт аргыжылгазын түр када тургускан. 
Чөөн-Хемчик кожууннуң Теве-Хая – Чадаана аразында оруктуң суурже кирер черде, калбаа 5 метр, ханызы 15 см кылдыр, суг орукче үнген. Кожуун чагыргазы сугну өскээр чаяр ажылдарны организастаан соонда, орук ажыттынган. 
Сүт-Хөл биле Чөөн-Хемчик кожууннарның 3 сууру дүүн чырык чок арткан. Ооң чылдагааны – Ишкин хемниң суу көдүрүлгеш, эрикти чире шаап, 10 кВ бедик вольтулуг чагыны ужур шаапкан. Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин, Кызыл-Тайга база Чөөн-Хемчиктиң Ийме сууру ынчалдыр чырык чок арткан. 
Чурттакчылыг ол 3 суурда 505 өрегеде 2071 кижи чурттап турар. Ында 10 социал ужур-дузалыг объектилер – 3 ФАП, 3 школа, 4 школа назыны четпээн уруглар албан черлери бар.
ТР-ниң ХК база ОБ албанының, Сүт-Хөл кожуунда ооң кезээниң ажылдакчылары болгаш Тываэнергонуң аварийлиг албанының төлээлери бойдустуң болуушкуну-биле болган таварылганы чайладыр дээш ынаар дарый үнген.
 2021 чылдың май 26-да, 22:22 шак үезинде, Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин биле Кызыл-Тайга суурларны курлавыр шугум таварыштыр электри энергиязынга кошкан. Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме суурун чырык-биле хандырар септелге ажылдары уламчылавышаан.

Возврат к списку