Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Беларусь Республика-биле бурунгаар кады ажылдажылга дугайында чугаалаан

Владислав Ховалыг  Беларусь Республика-биле  бурунгаар кады ажылдажылга дугайында чугаалаан 23.11.2023

Тыва биле Беларусьтуң аразында амгы дугуржулга ажыл-чорудулгазының ажылчын бөлүүнүң хуралы дүүн Москвага болуп эрткенин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг   дыңнаткан. Гродно облазының  облзының күүсекчи комитединиң даргазы Владимир Караник партнерларның талазын удурткан.

«Дорт харылзааны тутканывыстан бээр ийи чыл дургузунда бараан саарылгазы көвүдээн. Бөгүнгү бистиң чугаавыска мал эмнери, көдээ ажыл-агый блгаш тудуг техниказы бүдүрер компанияларның төлээлери киришкен. Ындыг бүдүрүлгелер-биле харылзаагаа база кады ажылдажылгага сонуургалдыг бис» - деп, республика баштыңы чугаалаан.

Бо чылдың июньда Россия регионнарының Х шуулганының үезинде, Беларусь-биле садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг база социал-культура адырынга кады ажылдажылга дугайында чазактар аразында  дугуржулга чардынган. Үлетпүр, көдээ ажыл-агый, садыг-саарылга база туризм  талазы-биле угланыышкыннарны колдады көрүп, Беларусьтуң заводтарынга бүдүрген аар тудуг болгаш даг техниказын садып алырда кады ажылдаары көрдүнген.

Ийи чыл бурунгаар Россияның аай-дедир албан ажыл-чоруу-биле эгелээн Тыва биле Беларусьтуң моон соңгаар кады ажылдажылгазын ийи тала сайгарып чугаалашкан. Моолче база Кыдатче чурттар аразының оруунуң талазы-биле ажыл партнерларның мурнунга ажылдажылганың чаа перспектиаваларын ажыдар деп, Тываның Баштыңы санаан.

«Төп-Евразия демир-орук оруун тудар талазы-биле Президентиниң даалгазын күүседиринге Тываны таварты Моолче база Кыдатче чурттар аразында маршрут дугайында төлевилелди сонуургаттым. Белорусс тала Азия чурттары-биле кады ажылдап турар болгаш чаа маршрутка сонуургалдыг  болду» - деп,  Владислав Ховалыг дыңнаткан.


 Возврат к списку