Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн

Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн 20.03.2018
Марттың 18-те, РФ-тиң Президент соңгулдаларының хүнүнде, республиканың он муниципалитединиң чурттакчылары хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдар талазы-биле бадылаашкынга киришкен.
 Тиилекчи төлевилелдерни «Таарымчалыг хоорай хүлээлелин тудары» программа-биле боттандырар. Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда база 8 кожуун төптеринде бадылаашкынның 61 пунктузунга 200 волонтерлар-биле кады, шупту 519 кижи ажылдаан. 
Кызылда рейтингилиг бадылаашкынче кирген сес хөй-ниити шөлдеринден үш черни чурттакчылар шилээн. Түңнелинде үш чер шилиттинген: автобустар доктаар черлерни чаагайжыдары, Аныяктар сесерлииниң чаагайжыдарының ийиги чадазы, Ангарский бульварга сесерликти тудары. Ол төлевилелдер тус-тузунда 22, 19 база 9 хууларны алган.  
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң чурттакчыларының хөй кезии «Хадыңныг алаакты» чаагайжыдарынга үнүн берген. 2216 кижиниң 829-зу, азы 37 хуузу ол төлевилел дээш бадылаан. Кызыл-Мажалыкка Буян-Бадыргы Хун Ноян аттыг шөлдү чаагайжыдар төлевилел тиилээн. Ол дээш 2737 кижиниң 1588-зи, азы 58 хуузу соңгаан. Тээли суур төлевилелде бир дугаар киришкен, чурттакчыларның хөй кезии «Бай-Тайга» сесерликти чаагайжыдары чугула деп санаан. Ол дээш чурттакчыларның 72 хуузу бадылаан. Сарыг-Септиң чурттакчылары бир дугаарында суурнуң стадионунче сагышты салган. Ону чаагайжыдар дээш 47 хуу бадылаан.  
Республикада 56289 кижи хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдарынга үнүн берген. Чаа-ла паспорт алган, 3 муң хире элээдилер аңаа киришкен. Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы биле Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурларның чурттакчылы эң идепкейлиин көргүскен. А Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурунуң чурттакчылары үш тиилекчиниң санында.
 Муниципалитеттер чоннуң бадылаашкынынга тиилээн объектилерни чаагайжыдылганың муниципалдыг программаларынче бо чылдың марттың 21-ге чедир киирер ужурлуг. «Таарымчалыг хоорай хүлээлелин тудары» программаны боттандырарынче 69349,36 муң рубльди тускайлаан, ооң 65881,7 муң рубли – федералдыг бюджеттен, 3467,46 муң рубли – республика бюджединден.
Рейтингилиг бадылаашкын хуудузунче кирген хөй-ниити шөлдериниң төлевилелдерин бадылаашкынның бирги чадазында чурттакчылар боттары шилээнин сагындыраал. Ынчан Тываның 50 муң хире чурттакчылары боттарының саналдарын киирген.

Возврат к списку