Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хуу уруглар садтары немелде олуттар ажыдарынга федералдыг субсидияны алыр

Тывада хуу уруглар садтары немелде олуттар ажыдарынга федералдыг субсидияны алыр 25.05.2023

РФ-тиң Чазааның айтыышкыны-биле, "Демография" национал төлевилелди күүседир дээн хуу уруглар садтарынга немелде олуттар ажыдар кылдыр Тывага 12,1 млн рубльди немей үндүрген. Бистиң регион 2023 чылда 50 чаа олутту ажыдарынга 6 млн ажыг рубльди алганын сагындыраал. Ам ооң кырынга 100 олут немей ажыттынар.
Майның 15-тен июнь 15-ке чедир субсидия бээринге немелде конкурс шилилдези чоруп турар. Школа назыны четпээн өөредилге ажыл-чорудулгалыг күрүнеге хамаарышпас өөредилге организациязы азы хуу сайгарлыкчы немелде олуттар ажыдар дээш акша-хөреңгиже кордаан конкурс шилилдезинге киржип болур.
Ооң мурнунда ындыг субсидия албайн турган сайгарлыкчылар конкурс шилилдезин эрте бээр аргазы улуг.
Чагыгларны дараазында негелделер-биле көөр: өөредилге ажыл-чорудулгазынга лизенциязының бары, ажыдар олуттарының саны. Ооң-биле чергелештир конкурс киржикчизиниң көргүзүп турар ачы-дузазының төлевири ажылдап турар муниципалитединде доктааткан ада-ие төлевириниң үстүкү хемчээлинден улгатпас ужурлуг.
Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уругларга ачы-дузазы бар немелде байдалдар конкурс киржикчизинге эки санны немээр.
Хуу сайгарлыкчылар Тываның Өөредилге яамызындан конкурска киржириниң талазы-биле тайылбырны ап болур: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б.39, каб. 301, тел: +7(39422)6-15-90.
Бо чылын Тывада хуу уруглар садтарынга чаа олуттар ажыдарынга 18,3 млн рубльди тускайлаан. Бо чылын республиканың уруглар садтарынче оочурну эвээжедиринге 150 немелде олут ажыттынар.


Возврат к списку