Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгезин шапкынчыдар

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгезин шапкынчыдар 26.08.2020
Республиканың чедери берге ыраккы кожууннарында социал объектилерни болгаш чурттакчы чонну кадыг одаар чүүл-биле хандырарын чедип алыр дээш күштерни мөөңнээрин чазак даргазы сагындырган турган. Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол чеже-даа аарып турза, республиканың ол айтырыын хыналдада тудуп турар
Республиканың 13 кожуунунда чедери берге 30 суурларда 125 социал объектилерге 15181 тонна хөмүрнү садып чедиреринге субсидия кылдыр 2020 чылдың республика бюджединде 45315,5 муң рубльди субсидия кылдыр тускайлаан. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, ыраккы суурларже хөмүр сөөртүлгезинге көрдүнген акша-хөреңгиниң 79 хуузун, азы 35952,91 муң рубль субсидия акшазын ажыглаан. Республиканың 13 муниципалдыг тургузугларынче 7832 тонна хөмүрнү чедирип, планны 52 хуу чедирген. 
Чеди-Хөл кожуун, Чаа-Хөл кожууннарның социал объектилери одаар чүүл-биле бүрүн хандырттынган. Барыын-Хемчик, Кызыл, Эрзин кожууннарда одаар чүүл сөөртүлгезиниң планы доостур чоокшулаан. 
А Сүт-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем кожууннарже одаар чүүлдү сөөртүп чедирери саадап турар. Чижээ, Сүт-Хөл кожуунче 581 тонна хөмүрнү чедирер тургаш, ону бо хүнде 7 хууда кылган. Республиканың эң ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң социал объектилеринче 3923,5 тонна хөмүр чедирер план чүгле 14 хуу, азы 551,4 тоннаны чедирип дүжүрген. 
Тыва Республиканың одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Денис Хангай Мөнгүн-Тайга кожууннуң бөгүнгү байдалынга хамаарыштыр тайылбырны берген. 
“Чүък сөөртүкчүлери-биле чарган керээлер езугаар, республиканың ыраккы чурттакчылыг суурларынче хөмүр-дашты сөөртүп чедирери график езугаар чоруп турар. Ындыг болзажок чедери берге болгаш ыраккы кожуун Мөңгүн-Тайгаже чүък сөөртүлгези түр када соксаан турган. Чүге дизе “Тываның даг-руда компаниязы” КХН-ниң Чадаана база Каа-Хем участоктарында ажылчынның ковидтен аарааны-биле бүдүрүлгелерге майның 21-ден июль 6-га чедир карантинни киирип, ажылды тургускан. 2020 чылдың июльдуң ортаа үезинде, тодаргайлаарга июль 16-да чагган суггур чаашкыннарның түңнелинде Мөнгүн-Тайга кожуунче аргыжар чаңгыс чазыглыг орукта Барлык хемниң суу көдүрүлгеш, орукту үрээш, көвүрүгнү чууй шаап, дажып апарган. Ооң уржуундан Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгези июнь, июль, август айларда болбаан. Бо хонуктарда Барлык хемни кежир түр үениң кежиин салган, улуг чүък машиналары эрттип эгелээн. Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгези дарый эгелээн” – деп, сайыттың оралакчызы дыңнаткан.

Возврат к списку