Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шылгаралдың шаңналдары

Шылгаралдың шаңналдары 24.02.2014

Тыва Республиканың Чазаанга Ада-чурт камгалакчыларының хүнүн таварыштыр хүлээнген ажылынга ак сеткилдиг, кызымаккай ажылдап келгеннерге, дайын хоочуннарынга, спортчуларга күрүне шаңналдарын тывыскан. 

Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол бо төөгүлүг чылда, онзагай байырлал бүдүүзүнде эң-не төлептиглерге күрүне шаңналдарын тыпсыры канчаар-даа аажок аас-кежик дээрзин демдеглээн. Тываның Журналистер эвилелиниң даргазы, «Новый век» телеканалдың кол редактору Эльвира Лифанованың өгбелери Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде Ленинград бүзээлээшкининге киришкеш, «Дайынчы шылгарал», «Германияны тиилээни дээш» медальдарның болгаш  өске-даа шаңнал-макталдарны чаалап алган. Бо хүн оларның уруглары, төрелдери эрес-дидим, маадырлыг өгбелериниң чырык адынга шаңналдарны алган. РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу төрээн черинде болуушкуннарны доктаамал хайгаарап турар. Ол бо удаада «Центр Азии» солунда үнген «Лифановская шпана» деп чүүлдү номчааш, аажок сонуургап, Эльвира Сергеевнага ооң маадырлыг өгбелери дээш өөрүп четтиргенин илереткен чагааны чоруткан.

Борис Калиновский 1940 чылда бүзээлелге турган Ленинградтың чурттакчызы. Ооң бичии үези дайынның кадыг-берге чылдарында эрткен. Ол 1982 чылда Тываже ажылдап чедип келгеш, Шагаан-Арыг хоорайны тударынга улуг үлүг-хуузун киирген. Ол өрт черинге ажылдап, өрт өжүрүп, хөй кижиниң амы-тынын камгалаан, «Дайынчы шылгарал» медальдың эдилекчизи.

Ада-чурт камгалакчызының байырлалының бүдүүзүнде Епифан Лифановка «Ленинградты немец фашистерниң бүзээлелинден хостаанының 70 чыл ою» медальды ооң уруу Фаина Самчикке, Василий Кравцовка — уруу Лилия Лифановага, Иван Лифановка — уйнуу Ирина Лифановага, Яков Лифановка — уйнуу Эльвира Лифановага тывыскан. Ол ышкаш«Ленинградты немец фашистерниң бүзээлелинден хостаанының 70 чыл ою» медальды Борис Калиновскийге тывыскан. Дайынның кадыг, берге чылдарын сактып келгеш, карааның  чажын чодуп, хоочун мынчаар чугаалады:

— Дыка берге үени чурттап эрттивис. Ол дайынга Ада-чуртунга шынчы болуп арткан чеже-чеже дайынчылар бажын салбаан дээрил. Иелерниң дыка хөй оолдары, ажы-төлдүң хайыралдыг адалары, кыстарның душтук оолдары амы-тынындан чарылган. Оларга тураскаал кылдыр, маадырларның чырыткылыг аттарын кезээ мөңгеде сактып чоруур бис.

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Өөрүп четтириишкин бижиинполицияның улуг лейтенантызы Айдыс Монгушка, ТР-ниң ОБЯ-ның камгалакчызы Дамир Ортун-Назынга, полицияның капитаны Шолбан Кууларга, Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурунуң эки турачы өрт өжүрер бөлүүнүң кежигүннери Аржаан Кууларга, Николай Норбуга, хуу сайгарлыкчы Айдыс Монгушка, ТР-ниң иштики херектериниң майору Айлазат Сагдыга дээш өскелерге-даа тывыскан.  

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Хүндүлел бижиинге Кызыл кожууннуң Шериг комиссариадының килдис начальниги Андрей Безладный, малчын Геннадий Доржу, «Афганистанның хоочуннар эвилели» хөй-ниити организациязының кежигүнү Чыргал Күжүгет, ТР-ниң Прокуратуразының улуг прокурору Виктория Оюн, полицияның майору  Олег Теспижек дээш өскелер-даа төлептиг болган.

«Тыва Республиканың начын мөгези» хүндүлүг атты ТР-ниң ОБЯ-ның камгалакчызы Александр Хууракка, републиканың уругларның спорт школазының тренер башкызы Буян Бурбучукка тывыскан.

Шолбан Кара-оол Тываның төлептиг оолдарынга, олардан чыда кагбайн турар эр чүректиг кыстарынга чоргаарланып чоруурун онзалап демдеглээн.

Алдынай Бады-Хоо.

"Шын" солун


Возврат к списку