Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан 22 муң өг-бүле 2024 чылда "улусчу картофельди"алыр

Тывадан 22 муң өг-бүле 2024 чылда "улусчу картофельди"алыр 21.05.2024

2024 чылда «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң күүселдезинче 22454 өг-бүлени хаара тудуп, республика бюджединде 7,6 млн рубльди тускайлаары планнаттынган. Муниципалитеттер болгаш спонсорлар эвээш орулгалыг өг-бүлелерге дузаны көргүзер.

Тывада 96 муң ажыг өг-бүлениң дөрттүң бир кезии эвээш орулгалыг деп бөлүкке хамааржыр. Эрткен чылын «Улусчу картофель» төлевилел-биле 8420 өг-бүле социал деткимче кылдыр 25-50 кил картошка үрезинин алган. Кызыл хоорай мэриязының социал политика департаментизи эвээш орулгалыг 1453 өг-бүлеге 50 кил картошка үрезинин үлээн.

2022 чылда республика Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар «Социал картофель» база «Бажың бүрүзүнге картофель» деп төлевилелдерни каттыштыргаш, «Улусчу картофель» губернатор төлевилелин боттандырып эгелээнин сагындыраал. Ол регион чазааның хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерни деткээн кризиске удур хемчеглерниң бирээзи болган. Төлевилелдиң сорулгазы – чединмес өг-бүлелерниң материалдыг байдалын экижидер дээш боттарының дузалал ажыл-агыйындан арыг продукцияны алырынга дузалажыры.

Төлевилел киржикчилери ооң мурнунда чылга бодаарга, 2023 чылда боттарының дузалал ажыл-агыйларындан 863,4 муң тонна картофельди ажаап алган. Таңды кожуунда төлевилел киржикчилери 62,7 муң тонна «ийиги хлебти» чыып, мурнуку черже үнген.

«Улусчу картофель» губернатор төлевилелин үш чылда санаан болгаш, 2024 чылдың ноябрьда доостур. Ооң сорулгазы – хереглээн өг-бүлелер дараазында олуртур картошказының үрезиннерин боттары шыгжап, хандыртынып алыр арганы бээри. Азы, төлевилел күүселдези-биле картошка үрезини алган өг-бүлелер чүгле дүжүдүн алыр эвес, а дараазында тарыыр үрезинин боттары шыгжап алыр ужурлуг.

2023 чылда «Улусчу картофель» төлевилел эвээш орулгалыг өг-бүлелерни деткээн үре-түңнелдиг эң эки арга-дуржулга кылдыр «Смартека» турум хөгжүлдениң федералдыг чурагай платформазынче кирип, ону чурттуң өске субъектилеринге тарадып нептередирин сүмелээн.


Возврат к списку