Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада коронавирус пандемиязындан киирген кызыгаарлаттынган хемчеглерниң чамдыызын кошкадып эгелээн

Тывада коронавирус пандемиязындан киирген кызыгаарлаттынган хемчеглерниң чамдыызын кошкадып эгелээн 02.08.2021 Росхереглелхайгааралының Тыва Республикада эргелели, бөгүнде COVID-19 аарыының эпидбайдалы чүгээртеп, хүнде-ле аараан кижилерниң саны эвээжеп эгелээнин дыңнаткан. 2021 чылдың июль 31-де лабораторияга бадыткаан 162 аарыг кижи бүрүткеттинген (100 муң кижиге онааштыр 50,3), эрткен неделяга деңнээрге аарыг 0,6% кызырылган.
Ынчангаш республикада чарлаан кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын 2021 чылдың август 2-ден эгелеп ап каапкан. Үүрмек садыглаашкын объектилери, садыг төптери болгаш комплекстер ажылын катап эгелээр болза, аъш-чемге хамаарышпас садыг бүдүрүлгелери 50 хуудан эртпес кылдыр садып алыкчыларын киирип болур. Чунар-бажыңнар, хеп чуур черлер, химчистка болгаш ательелер база ындыг негелде-биле ажылдаар. Фитнес-клубтар база залдар, чараштаныр салоннар, баш таарар черлер, массаж база маникюр салоннарынга дараазында негелделерни тургускан: баш бурунгаар бижидилге-биле клиентилерни хүлээр болгаш, 25 хуудан көвүдевес ужурлуг.
Үстүнде айыттынган объектилерниң катап ажылдаарынга кол негелде – сайгарлыкчылар болгаш бүдүрүлгелерниң ажылдакчылары тарылганы алган турары албан. Пандемия үезинде тарылга албаан ажылдакчыларны ажылче хаара тутпас. Бүдүрүлгениң удуртулгазы тарылга салдырткан хүнүн айытпышаан, тарыткан ажылдакчыларының даңзызын Росхереглел хайгаарал эргелелинче киирер. Росхереглел хайгаарал эргелелиниң доктаатканы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин сагыыры албан. Ооң-биле чергелештир ковидке удур хемчеглерни сагыырын күштелдирген.
COVID-19 пандемия үезинде республика девискээринге массалыг хемчеглер эрттирери хоруглуг. Серемчилелдиг бөлүкке хамааржыр (65 хардан өрү назылыг, иштиг херээженнер) кижилер ырактан ажылдап артар, «эртенги шүүрелдени» чорудар, ажылчын олуттарны доктаамал дезинфекциялаар, бактерияларга удур дериг-херекселдер-биле өрээл иштин арыглаар, хуу камгалал чүүлдерин база антисептиктерни салыр.
Коронавирус пандемиязының үезинде киирген амгы негелделерни чоннуң кайы хире чсагаанындан база чурттакчы чоннуң тарытканындан көрүп тургаш, кызыгаарлаттынган хемчеглерни кажан ап кааптары хамааржыр. COVID-19-ка удур тарыышкынның бирги кезээн 83854 кижи (тарылга планының 67,5%), долу курсту - 62 407 кижи (планның 50,2%) алган.
Регионнуң кадык камгалал яамызының 2021 чылдың август 1-де медээзи-биле алырга, Кызылдың стационар госпитальдарында 1420 аарыг кижи чыдар, оларның 288-зи берге байлалдыг. Бир хүнде 97 кижини чыттырган, оларның 83-үнүң анализи кадар түңнелдиг. ИВЛ аппарадында 44 кижи коштунган, оларның 6-зы инвазивтиг, 38-зи инвазивтиг эвес аппаратта. Амбулаторлуг эмнээшкинде пневмониялыг 180 кижи эмнедип турар, а стационарда - 1119 кижи. Оларның санында 15 уруглар, 65 хардан өрү назылыг 226 кижи бар. Кызыл кожуунда база, салган шупту 1815 инфекция оруннарының 21,8 хуузу хостуг. Бо чылдың январь 1-ден COVID-19-тан 55 кижи мөчээн.


Возврат к списку