Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага байырлал хүннеринде арага аймаан сатпас

Тывага байырлал хүннеринде арага аймаан сатпас 20.02.2023

Тываның найысылалынга февраль 21, 23 база 24 хүннеринде араганы садарын хораан. Шак-ла ындыг хоругларны республиканың арткан муниципалдыг тургузуглары база киирген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Шагаа, Ада-чурт камгалакчызының хүнүн база Масленица неделязын байырлаан хүннерде хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң хемчеглерин күштелдерер дээш, арага продукциязын садып-саарарынга хамаарыштыр хоругларны киирерин сүмелээн.
Республикада кем-херектерниң болган байдалдарының медээлеринге даянгаш, ындыг хоруушкунну киирген. Кемниг үүлгедиглерниң хөй кезиин эзирик кижилер үүлгеткенин оперативтиг сан-чурагайлар бадыткап турар.
Ол ышкаш эзирик чолаачылар бо-ла туттуруп турарын регионнуң ИХЯ демдеглээн. Февральдың 11-ден 18-ке чедир, эрткен неделяда 33 эзирик чолаачы туттурган.
Владислав Ховалыг бодунуң блогунда ол байдалче чоннуң кичээнгейин угландырган: «Байырлал хүннериниң бүдүүзүнде чолаачының харыысалгазының дугайында темаже кичээнгейни хаара тудуксап тур мен. Неделя санында эзирик чолаачылар азы автотранспорт мунар эргези чок улус туттуруп турар» - деп, губернатор бижээн.
Чөпшээрелдиг садыгларга арага садырынга хоругдаашкынны киииргенде, арага продукциязын хоойлуга удур садарын оралдашкан кижилерни, азы бажыңче аппарып бээр ачы-дуза көргүзүп турар “адрестерни” илередир ажылды муниципалиттер күштелдирер. Арага садарын хоруптарга, ындыг садыгжылар идепкейлиг апаарын амыдырал көргүзүп турар.
Республикада арага болгаш спирт холумактыг продукцияны хоойлуга удур садып-саарып турарынга удур ведомстволар аразының ажылы доктаамал чоруп турар.
Эрткен неделяда ТР-ниң Чөпшээрел бээр албанының, Кызыл хоорай мэриязының база муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының төлээлери база иштики херектер ажылдакчылары каттыжып алгаш, 269 хыналдарны чоруткан. Кызыл хоорай, Барыыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Кызыл, Тес-Хем база Улуг-Хем кожууннар девискээринге спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып турган 12 фактыны рейд үезинде илереткен. Чажыт садар дээн 111 литр араганы болгаш спирт холумактыг продукцияны туткан. Барыын-Хемчик кожуунда эң хөй партияны – 91,6 литрни хавырган. Полиция ажылдакчылары буруулуг кижилерге онааштыр административтиг харыысалгаларны онааган.


Возврат к списку