Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр

Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр 25.05.2017
Сайгарлыкчы ажыл-чорудулга талазы-биле айтырыыңар бар болза, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде специалистерден консультацияны май 26-28 хүннеринде 10.00-15.00 шактарда ап болур силер. 
 Бүгү-Россияда сайгарлыкчы чорук неделязы таварыштыр, ол-ла хүннерде «ТР-ниң Бизнес-инкубатору» КБА хыналда-контроль органнарының, сайгарлыкчы чорукту деткиир инфраструктура организацияларының болгаш кредит албан черлериниң ажык консультацияларын организастаар. 
 «Тыва-Экспо-2017» делгелге ярмарка үезинде, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизиниң фойезинге, он ажыг организация сайгарлыкчыларга консультацияларны бээр. «ТР-ниң бизнес-инкубатору» КБА, ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, ТР-ниң Экономика яамызы, ТР-ниң Сайгарлыкчыларның эргелерин камгалаар талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ, ТР-де Монополияга удур албан эргелели, Федералдыг үндүрүг албаны, «Россельхозбанк» ААН-ның Тывада филиалы, "Росбанк" ПАН, «Ажаалга банкызының» 8591 дугаарлыг Кызылда салбыры, РФ-тиң Пенсия фондузунуң ТР-де салбыры КЭ, Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның ТР-де эргелели, ТР-ниң күрүнениң күш-ажыл инспекциязы, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы, ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы, «Тываэнерго» ААН, Тыва каайлы, Тываның сертификация төвүнүң төлээлери тайылбыр консультацияларны чорудар.  
 Эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга берген тайылбырлар боттарының бизнезин шын углап баштаарынга, а ажылдап турар сайгарлыкчыларга боттарының орулгазын көвүдедиринге ажыктыг болуру чугаажок. База ол ышкаш контроль-хыналда органнары-биле үре-түңнелдиг кады ажылдаарынга улуг дөгүм болур.

Возврат к списку